RSS
 

1932

29 lut

Liczba mieszkańców stałych wynosiła 14691. Liczba letników i kuracjuszy 15130.

Na początku roku zarejestrowanych było 1470 bezrobotnych.

Wydatki związane ze spłatą długów miasta wynosiły 52,7% ogółu budżetu.

Magistrat podpisał umowę na przeprojektowanie parku miejskiego. Projekt wykonać miał Stanisław Życieński-Zadora.

Magistrat ogłosił przetarg na dzierżawę „Kasyna”.

Z ulicy Samorządowej, na koszt właściciela – Goldmana usunięto tory kolejki prowadzącej od stacji PKP do cegielni w Teklinie.

Przy ulicach: Warszawskiej, Samorządowej i Poniatowskiego zrobiono klomby i kwietniki.

Położono chodnik na fragmencie ul. Poniatowskiego i Parkowej (ob. Filipowicza). Zabrukowano część ul. Karczewskiej i Geislera.

Zatrudnieni przez Magistrat bezrobotni wyrabiali metodą gospodarską płyty chodnikowe. Produkcja odbywała się w parku miejskim.

Trwały prace przy przebudowie parku miejskiego (fot). Zniwelowano teren, wybudowano nowy basen, rozebrano „kąpiele słoneczne” a belki wykorzystano do budowy bramy wejściowej od ul. Pułaskiego. Rozebrano również muszlę koncertową i werandę.

W Otwockim Klubie Sportowym powstały sekcje: piłki siatkowej, tenisa ziemnego, piłki koszykowej i sportów zimowych.[1]

W domu administracyjnym na terenie Magistratu przydzielono lokal dla pogotowia ratunkowego.

Na stacji PKP zorganizowano i urządzono biuro informacyjne.

8.01.1932 – Magistrat zakupił za kwotę 85 000 zł meble do „Kasyna”.

22.04.1932 – Rada Miasta podjęła uchwałę na mocy której miasto wzięło na siebie obowiązek prowadzenia otwockiego gimnazjum koedukacyjnego.

24.06.1932 – Jak podała warszawska prasa, Biuro Warszawskiego Planu Regionalnego mając na uwadze potrzeby lotnicze pasa podwarszawskiego zaprojektowało budowę szeregu lotnisk, m.in. w Otwocku.

1.07.1932 – Magistrat wydzierżawił część „Kasyna”.

12.07.1932 – powołano w Otwocku Miejski Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym. W grudniu 1933 r. zmieniono nazwę na: Miejski Komitet Funduszu Pracy.

13.08.1932 – o godzinie 11.30 odbyło się oficjalne otwarcie drogi łączącej Otwock z Warszawą. Droga prowadziła wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego. (Do tej pory dojazd z Warszawy do Otwocka odbywał się poprzez szosę lubelską)

13.08.1932 – W Parku Miejskim uroczyście odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego (fot.).

21.09.1932 – Rada Miasta przez powstanie uczciła tragiczną śmierć lotników: porucznika Żwirki i inżyniera Wigury.

5.09.1932 r. – Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów do Otwocka przyłączone zostały: Soplicowo, Śródborów i Czyste, majątku Glinianka, Wawrzyńców-glinianka, folwark Natalin, kolonii Ewin, osady tubylczej nr 10 wsi Jabłonna, części folwarku Anielin bezpośrednio przylegającego do granic Otwocka, części folwarku Pogorzel, gruntów zaserwitutowych należących do osad nr 1, nr 19 wsi Kępa Nadbrzeska, nr 1, 26 wsi Nadbrzeż oraz nr 18 wsi Przewóz Karczewski.[2]

10-11.1932 – Magistrat zawarł umowę z p. Malinowskim na dzierżawę Miejskiego Zakładu Wodoleczniczego znajdującego się w suterenach „Kasyna”.

5.12.1932 – Wybuchł „Strajk elektryczny”. Mieszkańcy sprzeciwiając się wysokim cenom za energię elektryczną przestali z niej korzystać. Zużycie prądu w pierwszym tygodniu strajku spadło o 20%.


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 12.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.38.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz