RSS
 

1933

03 mar

Liczba mieszkańców wynosiła 16.675 osób, kuracjuszy – 23.077

W mieście było 214 ulic gminnych.

W Otwocku było 2.294 domów z 11.118 izbami mieszkalnymi

W mieście praktykowało 46 lekarzy.

Działało 9 sanatoriów i 59 legalnych pensjonatów.

W Otwocku zarejestrowane były 93 dorożki konne.

Liczba przedsiębiorstw handlowych wynosiła 173.

Poczta dostarczyła 1.888.444 listów

Liczba rozmów telefonicznych wyniosła 618.727.

Sprzedano biletów kolejki wąskotorowej 130.000 i szerokotorowej – 578.237

Trwały prace przy przebudowie parku miejskiego: posadzono drzewa, wykończono budynek na mieszkanie dla dozorcy parku, wysypano alejki glinożwirem, poszerzono wejście od ul. Poniatowskiego (przeniesiono w tym celu figurę (prawdopodobnie chodzi o krzyż przy ul. Poniatowskiego))

Odbył się zjazd służby zdrowia w Otwocku.

Obsadzono drzewami ulicę Poniatowskiego (akacjami) i ul. Parkową (lipami)

Na filarze, po prawej stronie wejścia do gmachu magistratu odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Tablicę z brązu wykonano za pieniądze zebrane wśród mieszkańców.

Siostry Felicjanki utworzyły przedszkole, które funkcjonowało szereg lat. Po wojnie jego tradycje przejęło Przedszkole nr 3 przy ul. Jodłowej.

13-30.01.1933 – Zarząd Miejski podpisał umowę z inżynierem Adamem Paprockim na opracowanie planu zabudowy Otwocka. Posunięcie to wynikało z faktu, że miasto zabudowywane było chaotycznie. Nie istniał żaden plan zagospodarowania.[1]

20.01.1933 – Jak donosiła warszawska prasa, w piekarni przy ul. Reymonta wybuchł strajk (zob. artykuł)

28.01.1933 – Ministerstwo Skarbu poinformowało Magistrat otwocki o ustanowieniu delegata Rządu przy Magistracie. Decyzja związana była z trudną sytuacją finansową miasta.

30.01.1933 – Rada Miasta nadała nazwy ulicom w przyłączonych w roku 1932 dzielnicach (Soplicowo, Śródborów, Kresy): Asnyka, Bartnicza, Bielska, Bliska, Barska, Borowa, Bernardyńska, Bukowa, Brzozowa, Batorego, Bażancia, Białowieska, Bracka, Białołęcka, Cieszyńska, Chocimska, Dzika, Dębowa, Dłuskiego, Górska, Gerwazego, Gdańska, Gdyńska, Goldflama, Horeszków, Hrabiego, Fredry, Jastrzębia, Jelenia, Jałowcowa, Jodłowa, Kręta, Kaniowska, Klucznikowska, Krakowska, Kartuzka, Kąpielowa, Kwiatowa, Literacka, Lisia, Lipowa, Litewska, Lwowska, Letnia, Łyżwiarska, Łączna, Łowiecka, Łukasińskiego, Myśliwska, Mrówczana, Mazurska, Narciarska, Norwida, Narutowicza, Ogrodowa, Orzeszkowej, Okrzei, Podgórska, Przełęcz, Ptasia, Protazego, Portowa, Poznańska, Podleśna, Przebieg, Rodziewiczówny, Róż Aleja, Redutowa, Raszyńska, Rysia, Rycerska, Rybna, Śnieżna, Saneczkowa, Śliska, Syrokomli, Śląska, Sarnia, Skrzyneckiego, Strzelecka, Sołecka, Słoneczna, Szwoleżerów, Topolowa, Toruńska, Tatrzańska, Telimeny, Tadeusza, Ułańska, Ujejskiego, Wincentego Pola, Warmińska, Wilcza, Wrzosowa, Wojskowa, Wiosenna, Wileńska, Wiejska, Zosi, Ziemowita, Złota, Zajęcza, Zamkowa, Zaściankowa, Zgoda, Księcia Jaremy.

27.02.1933 – W Szpitalu „Zofiówka” wybuchł strajk (zob. artykuł)

23.03.1933 – Wydział Powiatowy zaakceptował zgodę Magistratu otwockiego na scedowanie przez Gustawa Poisla (zob. artykuł) umowy dzierżawy kasyna na rzecz Pawła Dycka i innych. Ostatecznie 11 maja Magistrat podpisał umowę dzierżawy ze spółką „Otwock – Kasyno” z czynszem 1500 zł (zamiast 3000 przy poprzedniej umowie z Poislem)

31.03.1933 – stan zadłużenia miasta wynosił 4.895.249,43 zł. co stanowiło dziewięciokrotność przychodów rocznych miasta.

12.06.1933 – Rada Miasta zobowiązała Magistrat do przekazania prowadzenia otwockiego gimnazjum spółdzielni nauczycielskiej pod nazwą „Zrzeszenie Spółdzielcze Uzdrowiskowego Gimnazjum Koedukacyjnego w Otwocku”. Spółdzielnia prowadziła gimnazjum do wybuchu wojny. (fot. Gimnazjum)

25.06.1933 – Otwarto „Kasyno” (zob. artykuły: 1, 2 )

28.06.1933 – Odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta Otwocka z okazji „Święta Morza”.
Radni jednogłośnie przegłosowali okolicznościową uchwałę.

7.07.1933 – katastrofa lotnicza. Na ul Włodzimierskiej (ob. E.Plater) rozbił się samolot R 73 (zob. artykuł)

20.10.1933 – W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyła się konferencja poświęcona sytuacji finansowej Otwocka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: MSW, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Opieki Społecznej, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiego Banku Komunalnego, Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego, Wydziału Powiatowego. Efektem spotkania było wprowadzenie pewnych ulg podatkowo – finansowych dla Otwocka. Otwock uzyskał również zgodę na rozłożenie zaległości skarbowych i odsetkowych na dłuższy czas.

11.1933 – Pod koniec miesiąca Policja trafiła na ślad „cichej hurtowni narkotyków w jednym z otwockich pensjonatów. (zob. artykuł)

31.12.1933 – W Kasynie odbył się bal sylwestrowy z którego dochód przeznaczony był na akcję dożywiania dzieci.


[1] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 40.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz