RSS
 

1934

07 mar

Obszar miasta wynosił 1601 ha

Istniało 214 ulic długości 156km, powierzchni 119ha.

Dyrekcja Warszawskich Kolejek Dojazdowych prowadziła rozmowy z belgijską firmą zainteresowaną wybudowaniem napowietrznej linii kolejowej Warszawa – Otwock. Podróż pomiędzy tymi miastami miałaby wynosić 10 minut.

Na wzgórzu Meran członkowie sekcji sportów zimowych własnymi siłami wybudowali drewnianą skocznię narciarską (fot.).[1]

W Śródborowie oddano do użytku basen kąpielowy o powierzchni 1000 metrów kwadratowych oraz brodzik dla dzieci. Obok basenu urządzono plażę i otwarto kawiarnię z dancingiem.

Trwała budowa Sanatorium Wojskowego przy ul. Borowej oraz nowego gmachu Kościoła pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo (zob. projekt).

02.1934 – Zorganizowano w Otwocku „Tydzień Walki z Gruźlicą”.

4.02.1934 – W salach Magistratu odbył się doroczny bal urzędników miejskich. Zabawa trwała do białego rana. Dochód z imprezy zasilił fundusz samopomocowy urzędników miejskich oraz opiekę szkolną.

29.04.1934 – Staraniem opieki szkolnej przy SP Nr 1, w  gmachu „Kasyna” odbył się koncert. Wystąpili między innymi panowie: Popławski – śpiew i Szatkowski -melorecytacje. Dochód przeznaczony był na dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin.

6.05.1934 – W Sali Opieki Parafialnej przy kościele pod wezwaniem św. Wincentego a’Paulo, Karol Hoffman wygłosił odczyt pod tytułem „Źródło szczęścia”. Całkowity dochód ze spotkania przeznaczony był na budowę kościoła.

27.05.1934 – Odbyły się do Rady Miasta (zob. skład).

29.06-1.07.1934 – Na placu Wolności odbyły się doroczne zawody konne z udziałem jeźdźców cywilnych i pań. Zawody zorganizowane zostały przez 1. Pułk Strzelców Konnych

22.07.1934 – W Świdrze odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru miejscowej ochotniczej straży ogniowej. Po części oficjalnej odbyła się zabawa, z której dochód przeznaczony był na budowę domu ludowego.

1.08.1934 – Otwock zyskał regularne połączenie autobusowe z Warszawą. Podróż do Otwocka wynosiła ok. 35 min, do Karczewa – około 40.

4-17.08.1934 – Władze miasta włączyły się w organizację obchodów „Święta Warszawy”. Z tej okazji zorganizowano w „Kasynie” i parku miejskim szereg imprez, odbywały się również wycieczki jednodniowe i przedstawienia teatralne. Z tej okazji w otwockich pensjonatach obowiązywały niższe ceny za pobyt. Władzom miasta udało się również wynegocjować tańsze bilety PKP.

25.08.1934 – Wśród kuracjuszy przebywających w Otwocku znajdowało się 28 cudzoziemców: 4 z Austrii, 3 z Ameryki, 3 z Belgii, 2 z Czechosłowacji, 1 z Estonii, 7 z Francji, 1 z Hondurasu, 3 z Litwy, 3 z Łotwy, 1 z Niemiec, 1 ze Szwecji i 1 z Węgier.

23.09.1934 – z okazji zakończenia „Tygodnia Kobiet” w lokalu Związku Dozorców i Służby Domowej w Otwocku odbyło się spotkanie kobiet, na którym referat wygłosiła Marcela Waczkowska – przedstawicielka Oddziału Kobiecego PPS. Tematem referatu było: „Kobieta w walce klasowej”.

26.09.1934 – Odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Miasta. Radnych przybyło zaledwie czterech. Posiedzenie odwołano.

3.10.1934 – Rada Miasta wybrała na burmistrza Otwocka dra Ottona Samojłowicz-Salamonowicza lat 49. Funkcję pełnił do 4 lutego 1937 roku. Wiceburmistrzem miasta wybrano dra Gotliba Kremera (Starosta warszawski nie zatwierdził wyboru Kremera na wiceburmistrza).

3.11.1934 –Zarząd Miejski zawarł umowę z firmą Biuro Elektrotechniczne Kadyński i Rejngold na zelektryfikowanie Śródborowa.

20.11.1934 – Aresztowany został Michał Górzyński, były wieloletni burmistrz Otwocka. Śledczy zarzucali mu liczne nieprawidłowości natury finansowej.

20.12.1934 – Do Otwocka przyjechał z wizytą Wojewoda Warszawski dr Bronisław Nakoniecznikow – Klukowski.

 


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 12.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz