RSS
 

1936

14 mar

Liczba mieszkańców stałych wynosiła 17.579. Liczba letników i kuracjuszy 28.397.

Działało 610 zakładów handlowych i 104 rzemieślniczych[1].

Odbyła się demonstracja bezrobotnych. Uczestnicy wdarli się do magistratu i wymusili wydanie im węgla.

Wybudowano kolektor kanalizacyjny do odprowadzania wód spływających z Górek Jabłonowskich, które każdego roku zatapiały posesje i ulice miasta.[2]

Zakończono prace inwestycyjne związane z elektryfikacją Śródborowa.

Władze państwowe umorzyły część zaciągniętych przez miasto na budowę „Kasyna” pożyczek. Mimo to na spłacanie długów przeznaczano 36% budżetu.

17.03.1936 – Policja rozwiązała odbywający się w Świdrze kurs organizowany przez Stronnictwo Narodowe. Uczestnicy zostali aresztowani a lokal zaplombowany.

1.04.1936 – Uruchomiono w Otwocku automatyczną centralę telefoniczną.

28.04.1936 – Przed sądem w Warszawie ruszył proces Michała Górzyńskiego, byłego burmistrza Otwocka.

04.1936. W budynku u zbiegu ulic Kościelnej i Warszawskiej należącym do Kremera eksplodowała bomba. W wyniku powstałego pożaru spaliły się trzy, znajdujące się tam sklepy.

07.05.1936 – W Świdrze, w wieku 58 lat zmarł Jan Pawłowski – dramaturg, reżyser teatralny i aktor.

16.05.1936 – Warszawska prasa donosiła o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie byłego burmistrza Otwocka – Michała Górzyńskiego i jego współpracowników. Górzyński skazany został na 6 lat więzienia, buchalter magistratu – Władysław Wdowiak na 2 lata więzienia, kierownik elektrowni – Władysław Krajewski i referent podatku widowiskowego – Franciszek Kuczyński na rok w zawieszeniu. Michałowi Górzyńskiemu udowodniono przywłaszczenie około 50.000 zł łapówek. Wyrok był nieprawomocny.

3.06.1936 – Rada Miasta odbyła uroczyste posiedzenie z okazji 10-lecia sprawowania urzędu Prezydenta RP przez prof. Ignacego Mościckiego. Na posiedzeniu radni podjęli uchwałę o zorganizowaniu zbiórki publicznej na Fundusz Obrony Narodowej.

14.06.1936 – Nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiego Stadionu Sportowego im. Józefa Piłsudskiego.[3]
Na stadionie odbył się „Dzień wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego”.

9.07.1936 – Rada Miasta zobowiązała Zarząd Miejski do otwarcia w mieście świetlicy dla robotników zatrudnionych przy realizacji miejskich inwestycji. W świetlicy odbywać się miały imprezy o charakterze kulturalno – oświatowym co miało zapobiegać szerzeniu się komunizmu wśród robotników.

26.07.1936 – Jak donosił Warszawski Dziennik Narodowy cena prądu w Otwocku była najwyższa w całej Europie.

15.12.1936 – Pierwszy rozkładowy pociąg elektryczny wjechał na stację w Otwocku. Linia Otwock – Warszawa – Pruszków była pierwszą linią kolei elektrycznej (fot.).

28.12.1036 – Szkoła Powszechna Nr. 4 dla dzieci żydowskich przeprowadziła się do nowego gmachu wybudowanego przy ul. Szkolnej (fot.).


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.47.
[2] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 114.
[3] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 13.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz