RSS
 

1937

18 mar

Uruchomiono stację pomp wodociągów miejskich.

Przeniesiono z Otwocka do Karczewa parowozownię kolejki wąskotorowej.[1]

W sezonie letnim kursowały pomiędzy Warszawą a Otwockiem 42 pociągi dziennie (w tym 20 elektrycznych) oraz 30 autobusów.

Drużyna piłkarska Otwockiego Klubu Sportowego awansowała do klasy A.[2]

Rada Miasta odbyła 18 posiedzeń.

06.02.1937 – Starosta Powiatu Warszawskiego przyjął rezygnację Ottona Samójłowicza – Salamonowicza ze stanowiska burmistrza Otwocka, jednocześnie powołał na tymczasowego zastępcę Tadeusza Skórę.

01-03.03.1937 – Wzmożone opady deszczu spowodowały liczne podtopienia domów i ulic w mieście.

14.03.1937 – Na otwockim stadionie rozegrano mecz piłkarski pomiędzy drużynami OKS i Polonii.

30.03.1937 – Na posiedzeniu Rady Miasta podniesiony został problem bezpieczeństwa w mieście. Radni uznali, że Policja Państwowa powinna lepiej zabezpieczyć okolice bazaru przy ulicy Karczewskiej gdzie dochodziło regularnie do bijatyk i pijatyk.

03.05.1937 – Na rozgrywanym w Otwocku meczu pomiędzy żydowskimi drużynami z Otwocka i Warszawy doszło do krwawej bójki, której kres położyła interwencja policji.

09.05.1937 – Z okazji 50-lecia kapłaństwa Arcybiskupa Stanisława Galla, otwarto Dom Archikonfraterni im. St. Galla w Otwocku przy ul. Bolesława Prusa 7. Poświęcenia dokonał sam Arcybiskup Gall.

13.05.1937 – Rada Miasta wybrała na burmistrza Jana Gadomskiego. Był to jedyny zgłoszony kandydat. Oddano 22 głosy z czego 8 nieważnych. 14 radnych głosowało „za”. Gadomski był mieszkańcem Warszawy i miał w chwili wyboru 60 lat. Pracował wcześniej jako naczelnik wydziału samorządowego województwa warszawskiego. Posiadał również doświadczenie zarówno na stanowisku burmistrza jak i starosty (był starostą w Mińsku Mazowieckim). Z wykształcenia był prawnikiem. Funkcję pełnił do 19.09.1939 r.

10.06.1937 – Na dworcu kolejowym w Otwocku mieszkańcy, radni i członkowie Zarządu Miejskiego powitali przejeżdżającego przez Otwock Prezydenta RP, Ignacego Mościckiego.

16.06.1937 – Rada Miasta wybrała na wiceburmistrza miasta Wacława Czarneckiego, lat 41.

06.10.1937 – Rada Miasta upoważniła Zarząd Miasta do zaciągnięcia u Arnolda Szpinaka (właściciela budynku obecnego Przedszkola nr 10) i Zakładu Psychiatrycznego „Zofiówka” nieoprocentowanej pożyczki na wybrukowanie ulicy Kochanowskiego.

17.12.1937 – Zmarł dr Władysław Przygoda.


[1] Bogdan Pokropiński, Kolej jabłonowska, Warszawa 2004, s. 37.
[2] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 13.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz