RSS
 

1938

20 mar

W mieście było 33,7km chodników

Do szkół powszechnych uczęszczało 2698 uczniów.[1]

zakończono przebudowę sieci z prądu stałego na prąd zmienny.

Zarząd Miejski opracował czteroletni plan inwestycyjny, który przewidywał m.in.: budowę dróg i chodników, rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, elektryfikację miasta, budowę nowej rzeźni i nowoczesnego targowiska. Poza tym plan zakładał budowę kolejnego gmachu szkoły powszechnej, placu targowego oraz wykończenie stadionu sportowego.

W okresie świąt wielkanocnych Zarząd Miasta przeprowadził liczne kontrole w pensjonatach. Okazało się, że wiele z nich nie pobierało od gości taksy klimatycznej.

06.02.1938 – W cukierni Franciszka Adamkiewicza przy ul. Kościelnej odbył się wiec antykomunistyczny zorganizowany przez Stronnictwo Narodowe. Wiec zakłóciły osoby, które wznosiły okrzyki i odśpiewały międzynarodówkę. W rezultacie wiec zakończono.

15.02.1938 – W więzieniu zmarł Michał Górzyński, wieloletni burmistrz Otwocka, skazany za defraudacje finansowe jakich dopuścił się piastując funkcję burmistrza. Miesiąc wcześniej prasa donosiła, że pod petycją skierowaną do Prezydenta RP o ułaskawienie Górzyńskiego podpisało się 2000 osób.

15.02.1938 – Rada Miasta uchwaliła przeznaczyć 500 złotych na urządzenie w mieście biblioteki – czytelni, która miała powstać w budynku „Kasyna”.

09.03.1938 – Zamordowany został Stefan Chaczko, policjant otwockiego komisariatu. Sprawcy zostali złapani i osądzeni.

05.1938 – Drużyna piłkarska Skra Falenica pokonała 3:1 Gwiazdę Otwock, TUR Otwock pokonał 5:4 Hapoel Falenica, w meczu o mistrzostwo klasy C, Hapoel Otwock uległ 5:2 Gwieździe.

23.05.1938 – Rada Miasta uchwaliła projekt planu zabudowania miasta i uzdrowiska Otwocka opracowanego przez inż. Adama Paprockiego.

07.1938 – Archidiecezja Warszawska zakupiła w Otwocku posesję z dwoma domami z przeznaczeniem na dom wypoczynkowy dla kapłanów archidiecezji.

07.09.1938 – Rada Miasta zobowiązała Zarząd Miasta do zakupu od gminy Karczew działki wielkości 26.000 m/2 z przeznaczeniem pod urządzenia wodociągowe.

11.11.1938 – W dwudziestą rocznicę odzyskania niepodległości na rogu ulic Kościuszki i Szopena odsłonięto obelisk poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu (foto).

11/12.1938 – W Otwocku znaleźli schronienie Żydzi, którzy jako obywatele polscy deportowani zostali z III Rzeszy. Około 200 dzieci trafiło do zakładu „Centos” przy ul. Glinieckiej. Nieznana liczba dorosłych ulokowana została w sanatorium „Haszahefes – Pomoc” funkcjonującym w dwóch drewnianych budynkach przy ulicy Włodzimierskiej (później Emilii Plater).[2]

- 13.12.1938 – Powstał w Otwocku Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Prowadził dożywianie i zbiórki publiczne.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 59.
[2] Witold Stefan Trybowski, Otwock – Uzdrowisko, Otwock 2012, s. 53.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz