RSS
 

1939

24 mar

Liczba stałych mieszkańców Otwocka wynosiła 19206 osób (3% z nich byli to reemigranci z Niemiec). Liczba letników i kuracjuszy – 37713.

W Otwocku funkcjonowały 4 szkoły powszechne, 4 przedszkola i 5 bibliotek szkolnych.

Działało 780 zakładów handlowych i 60 rzemieślniczych[1],

Długość brukowanych uli wynosiła 24,5 km na 165 km istniejących. W mieście było ułożonych 33,7 km chodników.

Zakończyło swoją działalność Sanatorium dra Przygody.

05.01.1939 – W Śródborowie utworzono przystanek autobusowy na końcowej trasie Warszawa – Otwock – Śródborów.

31.01.1939 – Rada Miasta uchwaliła trzyletni program budowy ulic. W ramach niego następujące ulice miały zostać zabrukowane:
- Poniatowskiego – 830 mb
- Narutowicza – 1250 mb
- 11 listopada – 720 mb
- Sowińskiego – 200 mb
- Pl. Kościelny – 160 mb
- Andriollego – 290 mb
- Portowa – 180 mb
- Podleśna – 600 mb
- Górna – 500 mb
- Żeromskiego (od ul. Reymonta do Borowej) – 700 mb
Razem: 5430 mb

30.03.1939 – Rada Miasta uchwaliła przekazać kwotę 2.500 złotych na Fundusz Obrony Narodowej oraz kwotę 5.000 złotych na subskrypcję Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.

01.05.1939 – Odbył się wiec pierwszomajowy zorganizowany przez robotników zrzeszonych w P.P.S., Bund, Poalej Syjon (lewica) i Cukunft)

03.05.1939 – O tej samej godzinie w Otwockim kościele i synagodze odbyły się uroczyste nabożeństwa z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Udział w nabożeństwach wzięli przedstawiciele miasta i Rady miejskiej, a także dzieci i młodzież szkolna. Po nabożeństwie miała się odbyć impreza rekreacyjna lecz z powodu deszczu została odwołana.

10.05.1939 – Na prośbę mieszkańców Rada Miasta uchwaliła zmianę minimalnej wielkości działek w dzielnicach: Kresy Nadbrzeskie i dzielnicy Chłopskiej z 3000 m/2 (przy 6% wielkości zabudowy) na 1800 m/2 (przy 12% powierzchni zabudowy). Jednocześnie uchwała ustalała wysokość zabudowy do 2 kondygnacji.

14.05.1939 – Odbyły się wybory do Rady Miasta. Wybrana Rada nie rozpoczęła pracy przed wybuchem wojny (zobacz skład).

18.05.1939 – Swoje koncerty rozpoczęła trzydziestoosobowa orkiestra dęta pod dyrekcją Jana Winera. Koncerty miały się odbywać w parku codziennie aż do zakończenia sezonu, czyli 15.09.1939 r. Dodatkowo w niedziele i święta orkiestra dawała koncerty także w parku w Śródborowie.

19.05.1939 – Po raz pierwszy uczniowie gimnazjum otwockiego zdawali tzw. „dużą maturę”. Do egzaminu przystąpiło 8 uczniów. Sześcioro z nich otrzymało świadectwo dojrzałości.

ok. 26.05.1939 – W auli „Kasyna” Amatorskie Koło Teatralne działające przy Żydowskim Klasowym Związku Zawodowym wystawiło sztukę pod tytułem „Azef”. Koło istniało od roku 1924. Kierownikiem był Nusk Geldbard.

01.09.1939 – Nalot bombowy na Otwock. Niemiecki bombowiec zrzucił bomby na żydowski sierociniec i ośrodek „Centos”. (zob. wpis)

04.09.1939 – O godzinie 19.00 wiceburmistrz Wacław Czarnecki w zastępstwie burmistrza Jana Gadomskiego otworzył pierwsze i ostatnie zarazem posiedzenie Rady Miasta wybranej w wyborach w dniu 14.05.1939. Na posiedzenie przybyło trzech spośród 24 radnych; Stanisław Piszczałkowski, Leon Lewiński i Marek Bielecki.

10.09.1939 – Nalot bombowy na Otwock. (zobacz wpis)

14.09.1939 – Oddziały niemieckie wkroczyły do Otwocka. (zobacz wpis)

19.09.1939 – Na mocy decyzji niemieckich władz utworzono urząd Starostwa Otwockiego.(zobacz wpis)

11.11.1939 – Na ulicach Otwocka pojawiło się obwieszczenie informujące o ponownym uruchomieniu Urzędu Skarbowego. (zobacz wpis) 

20.11.1939 – Na mocy decyzji okupacyjnej administracji niemieckiej okolice Otwocka znalazły się w utworzonym powiecie „Warszawa – Wieś”. (zobacz wpis)

16.12.1939 – Zawieszono kursowanie kolejki wąskotorowej na trasie Jabłonna-Otwock-Karczew. (zobacz wpis)

25.13.1939 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie nakazujące utworzenie Rady Żydowskiej (Judenrat). (zobacz wpis)

31.12.1939 - W Otwocku wybrano członków Rady Żydowskiej (Judenratu). (zobacz wpis)

Zobacz także Kronika lat wojny i okupacji Otwocka i okolic.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.47.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz