RSS
 

1940

28 mar

 

7.01.1940 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

12.02.1940 – Egzekucja w Otwocku – Śródborowie (zobacz wpis).

19.02.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące rejestracji wszystkich Żydów płci męskiej podlegających obowiązkowi pracy przymusowej (zobacz wpis).

02.1940 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

20.04.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych dla ludności żydowskiej (zobacz wpis).

27.04.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zasad trzymania psów w mieście (zobacz wpis).

27.04.1940 – Na terenie Otwocka rozplakatowano obwieszczenie nakazujące rejestrację wszystkich osób wykonujących zawody medyczne (zobacz wpis).

16-17.05.1940 – W Otwocku miała miejsce w tych dniach łapanka (zobacz wpis).

20.05.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie zawierające cennik obowiązujący w handlu (zobacz wpis).

20.05.1940 – W Otwocku rozplakatowano Obwieszczenie dotyczące godziny policyjnej (zobacz wpis).

20.05.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wystawionych przepustek (zobacz wpis).

29.05.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o sposobie sygnalizowania pożarów (zobacz wpis).

30.05.1940 – W Otwocku pojawiło się obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych (zobacz wpis).

początek 06.1940 – Uruchomiono trakcję elektryczną na linii Warszawa – Otwock (zobacz wpis).

03.06.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wydawania pozwoleń na pobyt w Otwocku (zobacz wpis).

11.06.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące obowiązku przekazywania materiałów metalowych (zobacz wpis).

27.06.1940 – Egzekucja w Teklinie (zobacz wpis).

05.07.1940 – Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących w Otwocku (zobacz wpis).

5.07.1940 – Odezwa Rady Żydowskiej m. Otwocka dotycząca prac przymusowych (zobacz wpis).

24.07.1940 – Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących ludność żydowską Otwocka (zobacz wpis).

03.08.1940 – Obwieszczenie dotyczące nowo wprowadzonego systemu aprowizacji w Otwocku (zobacz wpis).

13.08.1940 – Obwieszczenie dotyczące zasad zakupu węgla i koksu na potrzeby mieszkańców Otwocka (zobacz wpis).

23.08.1940 – Obwieszczenie dotyczące otwarcia w Otwocku Szkoły Handlowej (zobacz wpis).

02.09.1940 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

02.09.1940 – Obwieszczenie niemieckie skierowane do Żydów otwockich, nakazujące kłanianie się wszystkim umundurowanym Niemcom (zobacz wpis).

11.09.1940 – Obwieszczenie informujące o możliwości zapisywania się na kursy do Prywatnej Szkoły Handlowej w Otwocku (zobacz wpis).

23.09.1940 – Zatwierdzenie na urzędzie metropolity kościoła prawosławnego Dionizego (Waledyńskiego) (zobacz wpis).

25.09.1940 – Obwieszczenie dotyczące zasad przebywania na terenie powiatu otwockiego ludności żydowskiej (zobacz wpis).

26.09.1940 – Obwieszczenie niemieckie nakazujące opuszczenie przez Żydów Śródborowa i Soplicowa (zobacz wpis).

02.10.1940 – Obwieszczenie Wydziału Aprowizacji Zarządu Miejskiego w Otwocku dotyczącego przydziału ziemniaków (zobacz wpis).

05.10.1940 – Pismo burmistrza Otwocka do niemieckiego starosty informujące o wykonaniu zarządzenia nakazującego usunięcie Żydów ze Śródborowa i Soplicowa (zobacz wpis).

12.10.1940 – Obwieszczenie dotyczące kontroli sklepów żydowskich w Otwocku (zobacz wpis).

14.10.1940 – Obwieszczenie nakazujące przesiedlenie ludności żydowskiej Otwocka (zobacz wpis).

17.10.1940 – Obwieszczenie dotyczące godziny policyjnej obowiązującej mieszkańców Otwocka (zobacz wpis).

25.10.1940 – W Otwocku rozlepiono zaproszenia na koncert orkiestry Wehrmachtu (zobacz wpis).

04.11.1940 – Obwieszczenie informujące o utworzeniu w Otwocku „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” (zobacz wpis).

05.11.1940 – Obwieszczenie dotyczące rejestracji kart żywnościowych w Otwocku (zobacz wpis).

08.11.1940 – Obwieszczenie dotyczące sposobu opuszczania i zasiedlania mieszkań przez ludność żydowską Otwocka w ramach tworzenia „Dzielnicy Żydowskiej” (zobacz wpis).

12.11.1940 – Obwieszczenie dotyczące uruchomienia kursów handlowych w Otwocku (zobacz wpis).

15.11.1940 – Zaproszenie na występy w Restauracji – Kawiarni „Europa” w Otwocku (zobacz wpis).

16.11.1940 – Obwieszczenie w sprawie rozdziału mięsa w Otwocku (zobacz wpis).

20.11.1940 – Obwieszczenie dotyczące granic getta w Otwocku (zobacz wpis).

04.12.1940 – Zakończono przesiedlenie żydowskich mieszkańców Otwocka do getta (zobacz wpis).

09.12.1940 – Obwieszczenie skierowane do ludności polskiej i żydowskiej dotyczące zmian miejsc prowadzenia przedsiębiorstw w związku z powstaniem w Otwocku getta (zobacz wpis).

10.12.1940 – Obwieszczenie burmistrza Otwocka informujące o przeniesieniu siedziby komisariatu Policji Polskiej (zobacz wpis).

30.12.1940 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące rozdziału mięsa (zobacz wpis). 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz