RSS
 

1941

01 kwi

Liczba stałych mieszkańców Otwocka wynosiła 23238 osób z tego 12000 Żydów

Powstał konspiracyjny Zarząd Otwockiego Klubu Sportowego.[1]

01.1941 – Do przedwojennych willach: Palladium” przy ul. Reymonta i „Imperial” przy ul. Kochanowskiego przeniesiono z Warszawy szpital dla dzieci chorych na gruźlicę kości i stawów. Zakład w roku 1950 włączony został do nowopowstałego Zespołu Sanatoriów Przeciwgruźliczych im. Janka Krasickiego.

02.01.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie zawierające przepisy dotyczące zleceń wykonywanych przez żydowskich rzemieślników na rzecz ludności nie żydowskiej (zobacz wpis).

8.01.1941 – Na podstawie zarządzenia niemieckiego Starosty Powiatowego rozwiązane zostały chrześcijańskie i żydowskie stowarzyszenia i związki, w tym również o charakterze sportowym.

15.01.1941 – Obwieszczenie dotyczące zamknięcia getta w Otwocku (zobacz wpis).

15.01.1941 – Obwieszczenie o utworzeniu z lasów położonych w Otwocku oddziału Państwowego Nadleśnictwa w Warszawie (zobacz wpis).

13.02.1941 – W Otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenie dotyczące możliwości załatwiania spraw administracyjnych (zobacz wpis).

17.02.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o powołaniu otwockiego Zarządu Komisarycznego Biura Zabezpieczonych Nieruchomości (zobacz wpis).

18.02.1941 – W okolicach Otwocka rozplakatowano obwieszczenie informujące o zakazie przebywania na terenie leśnictwa „Torfy” po godzinie 21.00 (zobacz wpis).

22.02.1941 – W Otwocku otwarto czytelnie książek (zobacz wpis).

27.02.1941 – W Otwocku zmarł Janusz Rabski (zobacz wpis).

04.03.1941 – Obwieszczenie przeznaczone dla mieszkańców okolic Otwocka informujące o ćwiczeniach wojsk niemieckich z użyciem ostrej amunicji (zobacz wpis).

06.03.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące szczepień przeciw durowi brzusznemu (zobacz wpis).

07.03.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące taksy klimatycznej (zobacz wpis).

24.03.1941 – W otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenia o zakazie noszenia odznak i zakazie sprzedaży mleka (zobacz wpis).

25.03.1941 – W otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zasad aprowizacji ludności miasta w artykuły spożywcze (zobacz wpis).

12/13.04.1941 – Zniszczenie niemieckiego godła przed kwaterą szefa niemieckiej Policji Kryminalnej w Otwocku (zobacz wpis).

22-23.04.1941 – Łapanki w Otwocku, Józefowie i Falenicy (zobacz wpis).

30.04.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące drogi łączącej dwie części otwockiego getta (zobacz wpis).

10.05.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o mających się odbyć ćwiczeniach artyleryjskich w okolicach Otwocka (zobacz wpis).

29.05.1941 – W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o faktycznym zamknięciu getta (zobacz wpis).

05.1941 – W nieokreślonym dniu w Otwocku Niemcy zastrzelili czterech Żydów złapanych poza gettem (zobacz wpis).

29.06.1941 – Rada Żydowska Otwocka uzyskała zgodę na powiększenie cmentarza (zobacz wpis).

07.07.1941 – W Otwocku powołano nowy Zarząd Gminy Żydowskiej (zobacz wpis).

08.1941 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

20.09.1941 – Wezwanie Rady Żydowskiej m. Otwocka w sprawie niszczenia domów na terenie dzielnicy żydowskiej (zobacz wpis).

22.09.1941 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

01.12.1941 – W Otwocku zmarł na gruźlicę prof. Stanisław Schayer (zobacz wpis).

05.12.1941 – Egzekucja na dworcu kolejowym w Otwocku (zobacz wpis).

10.12.1941 – Obwieszczenie władz okupacyjnych skierowane do mieszkańców Otwocka i dotyczące kar, jakie stosowane miały być wobec sprawców kradzieży (zobacz wpis).

10.12.1941 – Obwieszczenie burmistrza Otwocka informujące o przeniesieniu bazaru z ulicy Karczewskiej na plac przy ul. Reymonta (zobacz wpis).


[1] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 13.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz