RSS
 

1942

04 kwi

Liczba stałych mieszkańców Otwocka wynosiła 23412 osób z tego 12030 Żydów.

20.01-2.02.1942 - W Teklinie zmarł Jan Godlewski vel Stanisław Romanowicz Goldlewski (zobacz wpis).

01.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

01.1942 – W otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenie nakazujące zgłoszenie się 200 fachowców do pracy dla Niemców (zobacz wpis).

02.1942 – W Otwocku zmarła na gruźlicę Danuta Gampfówna (zobacz wpis).

29.03.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

16.04.1942 – Egzekucja w Świdrze (zobacz wpis).

30.04.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

04.1942 –  W nieznanym dniu w otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenia nakazujące zgłoszenie się 400 żydów do wyjazdu do obozu pracy (zobacz wpis).

06.05.1942 – Egzekucja w okolicy Świdra (zobacz wpis).

01.06.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

03.06.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

11.06.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

przed 17.06.1942 – W Otwocku Niemcy zastrzelili członka Stronnictwa Narodowego o nazwisku Gajger (zobacz wpis).

22.06.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

24.06.1942 – Egzekucja w Świdrze (zobacz wpis).

30.06.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

08.07.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

17.07.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

21.07.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

22.07.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

31.07.1942 – Egzekucja Gerszona Lewina i Mosze Kaca w Otwocku (zobacz wpis).

01.08.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

03.08.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

07.08.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

17.08.1942 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

19.08.1942 - Zagłada otwockiego getta (zobacz wpis).

20.08.1942 – Niemiecka akcja wyłapywania Żydów ukrywających się na terenie byłego getta w Otwocku (zobacz wpis).

24.08.1942 – Zbiorowa egzekucja Żydów otwockich (zobacz wpis).

08 – 09. 1942 – Masowe egzekucje w Otwocku (zobacz wpis).

17.10.1942 – Siostry Orionistki, wygnane z wielkopolski otworzyły w Otwocku przy ul. Piłsudskiego 8 Dom Starców.

22.10.1942 – Niemcy zastrzelili w Świdrze Stanisława Jana Kosterę (zobacz wpis).

06.11.1942 – Niemcy zastrzelili w Świdrze Józefę Wachnio (zobacz wpis).

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz