RSS
 

1944

11 kwi

14.01.1944 – Egzekucja w Jabłonnie k. Otwocka (zobacz wpis).

15.01.1944 – Z kasy biletowej stacji w Świdrze niezidentyfikowani mężczyźni skonfiskowali pieniądze (zobacz wpis).

25.01.1944 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

06.02.1944 – Niemiecka obława w Otwocku (zobacz wpis).

około 15.02.1944 – Egzekucja w Świdrach Wielkich (zobacz wpis).

14.03.1944 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

01.04.1944 – Żołnierze Oddziału „Skrytego” zajęli budynki i spalili dokumenty w Urzędach Pracy w Falenicy i Otwocku (zobacz wpis).

01.04.1944 – Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego wysadzili urządzenia otwockiej mleczarni (zobacz wpis).

03.04.1944 – Przed otwockim ratuszem Niemcy zastrzelili dwóch żołnierzy z Oddziału „Skrytego” (zobacz wpis).

07.04.1944 – Egzekucja w Jabłonnie k. Otwocka (zobacz wpis).

16.04.1944 – W Świdrze zmarł Mieczysław Olpiński (zobacz wpis).

23.04.1944 – Nieznani osobnicy zastrzelili nad rzeką Świder trzech funkcjonariuszy policji kolejowej (zobacz wpis).

23.04.1944 – Próba wysadzenia pomp kolejowych w Świdrze (zobacz wpis).

04.1944 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

03.05.1944 – Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu AK wykonali wyroki na pięciu żołnierzach Armii Krajowej skazanych na śmierć za kradzież broni własnego oddziału (zobacz wpis).

08.05.1944 – Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu uprowadzili samochód ciężarowy należący do otwockiej mleczarni (zobacz wpis).

20.05.1944 – Oddział Dywersji Bojowej wysadził projektory w kinie w Otwocku (zobacz wpis).

26.05.1944 – Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu zajęli gmach Zarządu Miejskiego w Otwocku (zobacz wpis).

31.05.1944 – Z okolic Otwocka wyruszyła na wschód oddział składający się rekrutów. Oddziałem dowodził kpt Paczkowski (zobacz wpis).

01.06.1944 – Nad rzeką Świder zastrzelono niemieckiego żołnierza (zobacz wpis). 

08.06.1944 – Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu kolejny raz wykonali akcję na otwocką mleczarnię (zobacz wpis). 

20.06.1944 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

26.06.1944 – W Otwocku zastrzelono niemieckiego żołnierza (zobacz wpis).

27.07.1944 – Egzekucja w Otwocku (zobacz wpis).

28/29.07.1944 – Koncentracja oddziałów Rejonu „Fromczyn” w lasach pomiędzy Michalinem i Józefowem (zobacz wpis). 

około 29-30.07.1944 – Wkroczenie Armii Czerwonej do Otwocka (zobacz wpis).

29.07.1944 – Zawiązany został w Otwocku Miejski Komitet PPR. Sekretarzem został Ambroży Witkowski. Czynny udział  w tworzeniu PPR na terenie miasta mieli: Zygmunt Birkowski, Wacław Tuchowicz i Wacław Rowiński.[1]

1-10.08.1944 – Działania Armii Krajowej na terenie IV Rejonu „Fromczyn” (zobacz wpis).

02.08.1944 – Miejski Komitet Wykonawczy opublikował w Otwocku ulotkę, w której wzywał do zachowania spokoju i równowagi, poszanowania dobra publicznego, uruchomienia sklepów i warsztatów pracy, bratniego udzielania pomocy poszkodowanym.

06.08.1944 – Odbyło się pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej (zobacz skład) Złożonej z wybranych przez „zgromadzenie konstytucyjne” ( prawdopodobnie przez Komitet Wykonawczy PPR) 35 obywateli miasta. Przewodniczącym został Stanisław Balas (z zawodu piekarz, członek PPS), a zastępcą Stefan Stolarczyk (ekonomista, członek PPR). Sekretarzem wybrano Aleksandra Chłonda. Do Prezydium weszli: Karol Rafał, Józef Ciara, Tadeusz Czajkowski, Bronisław Linowski, Jerzy Wasilewski, Mieczysław Dańko, Stanisław Iłowiecki, Wacław Czarnecki, Jan Wróblewski, Dyonizy Brzozowski.
Komendantem Milicji Obywatelskiej został wybrany Rafał Karol ( jego zastępcą został Henryk Radzymiński)

14.08.1944 – Miejska Rada Narodowa powołała Zarząd Miejski. Pierwszym burmistrzem wybrany został Stanisław Iłowiecki, jego zastępcą – Jan Jobda.

16.08.1944 – Powołano w Otwocku Obywatelską Komisję Zaciągu Ochotniczego do Wojska Polskiego

24.08.1944 – W tym dniu ukazał się ostatni numer „Dnia Polskiego”, dziennika wydawanego przez sztab IV Rejonu OW AK (zobacz wpis).

Po 08.1944 – Przy ul. Prusa powstał Wojskowy Szpital Lotniczy przeznaczony dla polskich lotników. Szpital funkcjonował do roku 1947.

08.1944 – Do Otwocka wraz z żołnierzami 27 Wołyńskiej DP AK przybył obraz Matki Boskiej Swojczowskiej.

01.09.1944 – W otwockich szkołach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego.

21.10.1944 – „Aktyw społeczno-polityczny miasta (uzgodniony z przedstawicielami PPS, PPR, Stronnictwa Ludowego i przedstawicielami wolnych zawodów) dokonał wyboru Miejskiej Rady Narodowej (zobacz skład) i Zarządu Miejskiego”.[1] Trzydziestoma głosami dokonano wyboru 24 radnych: 6- PPR, 9-PPS, 2 – SL, 5 – bezpartyjnych. Następnie wybrano Prezydium MRN z Przewodniczącym Stanisławem Balasem, wiceprzewodniczącym – Stefan Stolarczyk, sekretarzem – Aleksandrem Chłondem i członkami: Karolem Rafałem, Józefem Ciarą, Tadeuszem Czajkowskim i Stanisławem Drozdowiczem. Na koniec wybrany został Zarząd Miasta z Janem Jobdą jako burmistrzem, Stefanem Kowalskim – wiceburmistrzem i ławnikami: Zygmuntem Czajkowskim, Józefem Ciarą i Henrykiem Kowalskim.

21.10.1944 – Radni zgłosili wniosek w wysłanie delegacji do Lublina w celu ściągnięcia oddziału Żandarmerii Wojskowej w związku z niewłaściwym zachowaniem wojska i milicji.
Radni podnosili sprawę wywiezienia przez milicję urządzeń z posiadłości Gurewiczów i zniszczenia przez wojsko piekarni.

11.11.1944 – Naukę rozpoczęli uczniowie Gimnazjum Ogólnokształcącego  i Gimnazjum Kupieckiego.

1.12.1944 – Państwowy Zarząd Elektrowni Okręgu Warszawskiego przejął otwocką elektrownię

08.12.1044 – „Społeczeństwo Otwocka na wiecu podjęło rezolucję o przekształceniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w Tymczasowy Rząd Narodowy”.[2]

18.12.1944 – Powołano w Otwocku Komisję Porozumiewawczą Stronnictw Politycznych

1944 – W Otwocku działa 175 sklepów prywatnych i 127 zakładów rzemieślniczo – usługowych

Zobacz także: Kronika lat wojny i okupacji Otwocka i okoloc


[1] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 100.
[2] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 90.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz