RSS
 

1947

22 kwi

Otwock liczy 17 916 mieszkańców w tym 232 Żydów. W tym czasie przebywało tymczasowo w mieście 5 750 osób.[1]

W Śródborowie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci utworzyło Dom Dziecka. Wychowawcy i wychowankowie przybyli tu z Czekałowska pod Moskwą.[2]

Dla potrzeb dzieci z Jabłonny, Świerku i Śródborowa zaanektowano na potrzeby szkoły opuszczony, pożydowski budynek w Jabłonnie – Górkach. Z czasem, gdy liczba dzieci uczęszczających do szkoły wzrosła, na potrzeby szkoły wydzierżawiono dwie kolejne wille.[3]

Ministerstwo Zdrowie uruchomiło przy ul. Borowej Zespół Sanatoriów Przeciwgruźliczych, nadając mu następnie w roku 1951 imię J. Marchlewskiego. Nowy zakład powstał z reorganizacji Sanatorium Polsko – Szwedzkiego, które mieściło się na terenie przedwojennego „Olinu[4]

Liceum i Gimnazjum otwockie zostało przeniesione do gmachu przedwojennego „Kasyna”, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

Ministerstwo Oświaty zorganizowało w Otwocku Centralny Ośrodek Szkolenia Kadr Pedagogicznych. Mieścił się on w budynku dawnego Uzdrowiska Abrama Gurewicza. Ośrodek istniał do roku 1954.[5]

14.04.1947 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła zaciągnąć pożyczkę na przeniesienie z Zielonej Góry baraków na potrzeby nowej szkoły podstawowej. (Baraki usytuowano na działce przy ulicy Konopnickiej. Funkcjonowała w nich Szkoła Podstawowa Nr 3 a następnie Technikum Gastronomiczne i Liceum Ekonomiczne.

04.1947 – utworzenie w Śródborowie dwuklasowej szkoły z językiem wykładowym jidysz.

12.07.1947 – uruchomiono trakcję elektryczną linii kolejowej Warszawa – Otwock.

01.11.1947 – Przy kwaterach wojskowych na cmentarzu otwockim odbyła się uroczystość poświęcona poległym w walce o niepodległość.

07.11.1947 – Odbyła się akademia zorganizowana przez działaczy PPS w 30. Rocznicę Rewolucji Październikowej.


[1] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 116.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.226.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 212.
[4] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 180.
[5] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 217.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz