RSS
 

1949

29 kwi

Przy ul. Prusa, na bazie dawnych pensjonatów „Europa” i „Rysinek” powstało Sanatorium Przeciwgruźlicze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zakład powstała z połączenia Szpitala Przeciwgruźliczego MBP (mieszczącego się od 1946 do 1949 w budynku dawnego Sanatorium dra Przygody, przy ul. Warszawskiej 5) oraz Sanatorium KG MO przy ul. Moniuszki)[1]

Kurs dorożki w obrębie miasta kosztował 200 zł, do Śródborowa – 300 zł., poza ul. Narutowicza – 400 zł. Za kurs po godz. 22.00 dodawano 50% ceny.

W ramach akcji „walki z analfabetyzmem, w Otwocku zorganizowanych zostało 9 kursów nauki pisania i czytania.

W budynku przedwojennego „Kasyna” utworzone zostało Liceum Pedagogiczne z internatem. Szkoła funkcjonowała do roku 1953.

W mieście funkcjonowała Spółdzielnia Pracy „Przodownik”, działająca w branży mięsnej.

Rozwiązano Dom Dziecka Żydowskiego w Śródborowie.

Przy ulicy Reymonta w miejscu egzekucji i pochówki około dwóch tysięcy otwockich Żydów z inicjatywy Miejskiej Rady Narodowej ustawiono pomnik ku pamięci pomordowanych.

W Soplicowie, w dwóch budynkach przy ulicy Myśliwskiej i Redutowej powołany został Dom Dziecka.[2]

30.01.1949 – Otwocki Klub Sportowy wstąpił do Federacji Związku Zawodowego Kolejarzy i występował pod nazwą Kolejarz Otwocki.[3]

04.03.1949 – Miejska Rada Narodowa wydała negatywną opinię w sprawie projektowanego powołania Powiatu otwockiego ze stolicą w Otwocku. Obawy radnych dotyczyły możliwego niepożądanego wpływu takiej decyzji na rozwój otwocka jako uzdrowiska.

03.1949 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła zwrócić się do Kuratorium Warszawskiego z wnioskiem o upaństwowienie w jak najkrótszym czasie Liceum Ogólnokształcącego działającego w dawnym „Kasynie”.

03.1949 – zmarł przewodniczący MRN Ambroży Witkowski – z uwagi na zasługi pogrzeb odbył się na koszt miasta

10.05.1949 – Na miejsce zmarłego przewodniczącego MRN – Ambrożego Witkowskiego, powołany został na to stanowisko Antoni Porajski, jego zastępcą został Wacław Stefański.

10.05.1949 – Miejska Rada Narodowa wybrała nowego burmistrza Otwocka. Został nim Jan Ślimakowski.

11.06.1949 – Miejska Rada Narodowa przekazała Skarbowi Państwa gmach dawnego Kasyna wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami.

09.07.1949 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła zwrócić się do Ministerstwa Administracji Publicznej z wnioskiem o poszerzenie granic Otwocka o: Świder, Józefów, Rycice, Zamlądz, Dźwignia, Ługi, Teklin, część Świdrów Wielkich z dostępem do Wisły.

30.08.1949 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła rezolucję potępiającą „reakcyjne stanowisko Watykanu w związku z ogłoszeniem groźby ekskomuniki na działaczy partii robotniczych i współpracujących z nimi”.

09.11.1949 – Nowym wiceburmistrzem Otwocka został wybrany Bronisław Sawicz.

09.11.1949 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła zalesienie wszystkich działek niezabudowanych na terenie miasta.

Po 09.11.1949 – Odsłonięta została tablica ku czci poległych żołnierzy radzieckich.

06.12.1949 – Rada Narodowa powołała do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo – budowlane.

19.12.1949 – Miejska Rada Narodowa przyjęła „entuzjastycznie” rezolucję okolicznościową z okazji 70. Urodzin Generalissimusa Józefa Stalina (treść rezolucji)

Miejska Rada Narodowa, solidaryzując się z klasą pracującą całego świata, czci uroczysty dzień 70-lecia urodzin Generalissimusa Józefa Stalina, Generalnego Wodza Międzynarodowego Proletariatu, Niezłomnego Szermierza Walki o Pokój i Wielkiego Przyjaciela Polski Ludowej.
My – członkowie Miejskiej Rady Narodowej ślubujemy uroczyście walczyć w obronie pokoju i o budowę socjalizmu w Polsce oraz przyczynić się do przedterminowego wykonania planu sześcioletniego w odniesieniu do odcinka samorządu otwockiego.

21.12.1949 – W auli „Kasyna” odbyła się akademia ku czci Józefa Stalina w 70. Rocznicę jego urodzin.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 192.

[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s.227.

[3] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 13.

 
1 komentarz

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz

 

 
  1. ~Anna

    29 kwietnia 2016 o 09:47

    Liceum Pedagogiczne, wg mojej pamięci, funkcjonowało do roku 1963 a nie 1953.