RSS
 

1950

09 maj

Otwock liczył 22 667 mieszkańców.

Powołano Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze im. Mariana Buczka przy ul. Prusa 11.

Otwocki Zakład Oczyszczania Miasta dysponował jednym samochodem asenizacyjnym, dwoma beczkowozami trakcji konnej oraz grupą 16 zamiataczy do sprzątania ulic i chodników.[1]

Boisko piłkarskie Otwockiego Klubu Sportowego przeniesione zostało na teren dawnego szpitala „Zofiówka” przy ulicy Kochanowskiego.[2]

Księża Pallotyni zakupili w Otwocku dwa drewniane budynki. W jednym z nich utworzyli kaplicę.

Siostry Benedyktynki Misjonarki założyły istniejącą do dziś pracownię hafciarską na ul. Reymonta.

W Otwocku założono Dom Prowincjonalny Instytutu Szensztackiego.

I Sekretarzem Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Otwocku był Józef Domanowski.

25.06.1950 – Miejska Rada Narodowa dokonała wyboru Prezydium, które przejęło kompetencje zarządu miejskiego. Przewodniczącym prezydium został Ludwik Wężowski, który został jednocześnie przewodniczącym Komisji Klimatycznej i Wydziału Wykonawczego Komisji Klimatycznej Uzdrowiska Otwock. Urzędowanie przekazał mu ustępujący burmistrz miasta – Jan Ślimakowski[3]

07.09.1950 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej pozytywnie zaopiniowało wniosek Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o przydzieleniu dwóch budynków przy ulicy Tadeusza do jego dyspozycji.

30.11.1950 – Na wniosek Komitetu PZPR przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, Prezydium MRN jednogłośnie uchwaliło zmienić nazwę ulicy Legionów na Generała Witolda.

30.11.1950 – Miejska Rada Narodowa upoważniła Prezydium do załatwienia sprawy przydziału willi „Śródborowianka” dla szkoły Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (za zgodą właściciela)

22.12.1950- Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński dokonał erekcji parafii pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Świdrze.[4]


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 140.
[2] Jan Wiśniewski, 90 lat Otwockiego Klubu Sportowego 1924-2014, Otwock 2014, s. 13.
[3] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 120.
[4] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 294.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz