RSS
 

1952

23 maj

Budynek teatru został rozbudowany i zmodernizowany.

Funkcjonowały w mieście 4 przedszkola

W granice miasta włączono osiedle letniskowe Świder.

21.02.1052 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wyznaczyło w Otwocku dwa miejsca służące do składowania odpadów i zlewania szamb. Jedno w Soplicowie, drugie w Śródborowie obok „cmentarza mongolskiego” [cmentarz z czasów II wojny światowej na którym chowano muzułmańskich jeńców Armii Czerwonej z obozu w Śródborowie oraz żołnierzy z kolaboracyjnych jednostek]

06.03.1952 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wystąpiło do MRN z wnioskiem o zmianę nazy ul Geislera na Małgorzaty Formalskiej.

08.03.1952 – w świetlicy Ligi Kobiet przy ul. Warszawskiej 45 odbyła się akademia poświęcona Międzynarodowemu Dniu Kobiet. Odbyła się część oficjalna i artystyczna. Ponadto członkinie Ligi zobowiązały się w ramach czynu z okazji „Dnia Kobiet” do:
- założenia biblioteczki Ligi Kobiet
- przedekorowania świetlicy
- zalesienia działki
- założenia sekcji opieki nad matką i dzieckiem

15-16.03.1952 – W auli L.O. (w dawnym Kasynie) odbyły się bez wiedzy dyrektora szkoły Wojewódzkie Zawody Sportowe. Po zakończeniu imprezy okazało się, że uszkodzone zostały ściany, połamane krzesła i ławy, uszkodzone obrazy.

24.03.1952 – Pracownicy biura Prezydium Miejskiej Rady Narodowej aby uczcić 60. urodziny Bolesława Bieruta – Prezydenta RP, zobowiązali się przez prawie miesiąc pracować codziennie o jedną godzinę więcej. Ponadto pracownicy wodociągów  zobowiązali się z tej okazji dać 18 roboczodniówek przy remoncie motocykla „Harley”.

30.03.1952 – Wydział Klimatyczny we własnych szklarniach (znajdujących się przy parku miejskim) przygotował 76.000 kwiatów do ozdobienia miasta.

15.04.1952 – Odbył się przegląd dorożek konnych.

01.05.1952 – Odbył się pochód pierwszomajowy połączony ze zbiórką pieniędzy na pomoc sanitarną dla „bohatersko walczącej Korei”.

30.05.1952 – Od początku roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 80 małżeństw, 427 urodzeń i 220 zgonów.

06.06.1952 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazało plac pomiędzy ulicami: Wawerską i Odyniecką (stanowiący tzw. „mienie opuszczone”) Miejskiemu Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych. Obecnie znajduje się tam ZGM, „spadkobierca” MPRB.

1.07.1952 – Odbyła się pierwsza sesja Powiatowej Rady Narodowej Powiatu Miejsko – Uzdrowiskowego.  Obok Otwocka w skład nowo zorganizowanego powiatu weszły gminy: Celestynów, Halinów, Józefów, Ostrówiec, Sulejówek, Karczew, Wiązowna i Wesoła.
Przewodniczącym Prezydium PRN został Kazimierz Pijanowski a jego zastępcą Aleksander Popis.[1]

1.07.1952 – Zamknięto linie kolejki wąskotorowej łączącą Otwock z Warszawą. Kolejka jeszcze przez 11 lat kursować będzie pomiędzy Otwockiem i Karczewem.[2]

25.08.1952 – Uchwało Miejskiej Rady Narodowej powołano w Otwocku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Przedsiębiorstwo zarządzało następującymi zakładami:
- wodociągi i kanalizacja
- Zakład Oczyszczania Miasta
- targowisko
- Zakład Pogrzebowy
- pralnia
- łaźnia
- hotel (z pięcioma pokojami)[3]


[1] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 116
[2] Bogdan Pokropiński, Kolej jabłonowska, Warszawa 2004, s. 130.
[3] Otwock 1407-1967, Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1972, s. 115.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz