RSS
 

1958

08 lip

Otwock liczył ponad 33000 mieszkańców.

4993 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[1]

Do Otwocka włączono wsie: Jabłonna, Mlądz, Świerk, Wólka Mlądzka, Ługi. W wyniku reorganizacji powierzchnia miasta wyniosła 47,3 km2.

Przekształcono kaplicę Sióstr Felicjanek w filię parafii Otwock.

Uruchomiono w Ośrodku Badań Jądrowych w Świerku pierwszy reaktor atomowy „Ewa”.

Podczas kontroli wykryto 80 samowoli budowlanych.

Rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków.

zelektryfikowano linię kolejową Otwock – Pilawa.

1.01.1958 – Otwock, w wyniku reformy administracyjnej stał się samodzielną jednostką administracyjną na prawach powiatu miejskiego.

02.02.1958 – Odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej (zobacz skład).

07.04.1958 – W Otwocku powołano stałą grupę operacyjną do przekwaterowywania dzikich lokatorów. Grupa nie działała ze względu na brak samochodu ciężarowego.

30.07.1958 – Rada uchwaliła opracowanie dokumentacji elektryfikacji Świerku, Górek Jabłonowskich i Teklina.

10.09.1958 – Powołana została Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa (osobowość prawną uzyskała 17.10.1958 r.)

15.09.1958 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożyczki w Banku Inwestycyjnym na budowę pawilonów.

27.02.1958 – Przewodniczącym Prezydium MRN został Stanisław Bąk. Funkcję pełnił do 14.09.1960 r.[2]

18.03.1958 – odbyło się zebranie organizacyjne Ogniska Otwockiego Ośrodka Rekreacji Fizycznej „Apollo”.

2.04.1958 – Ma posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej przedstawiony został, wykonany w czynie społecznym koncepcyjny projekt przebudowy i ogólnego uporządkowania centrum miasta. Radni zaakceptowali projekt. W ramach szeregu inwestycji, przeniesiono bazar, wybudowano pawilony handlowe (oddanie pawilonu do użytku miało nastąpić 20.12.1961 r. terminu nie udało się dotrzymać. Otwarcie nastąpiło w roku 1962), plac centralny (nazwany placem XX-lecia PRL) oraz bloki mieszkalno – handlowe.

07.06.1958 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła zainstalowanie taksomierzy w „dorożkach samochodowych”. Uchwała nie została zrealizowana przez kolejne 4 lata. Początkowo dlatego, że wedle przepisów obowiązującej ustawy, taksomierze instalowano jedynie w taksówkach jeżdżących w miastach powyżej 100.000 mieszkańców. Gdy już ta przeszkoda zniknęła, okazało się, że Otwock nie otrzymał przydziału taksomierzy.

30.06.1958 – Uchwalono zaciągnięcie pożyczki na rozbudowę szkoły nr 1. W ramach prac rozbudowano gmach dodając mu jedną kondygnację.

08.12.1958 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o przejęciu otwockiego stadionu OKS przez MKKF [Miejska Komisja Kultury Fizycznej]

08.12.1958 – Miejska Rada Narodowa uchwaliła lokalizację pod budowę Szkoły Podstawowej nr 9 w Jabłonnie. Ponadto uchwalono budowę szkół nr 6 w świdrze i nr 3 w Otwocku.

08.12.1958 – Miejska Rada Narodowa przekazała targowisko miejskie przedsiębiorstwu „Miejski Handel Detaliczny”.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 124.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz