RSS
 

1968

14 sie

Otwarto środowiskowy klub studencki ZMS „Pod Sosnami” przy ul. Orlej.

Uruchomiono „małe targowisko handlu koszykowego” na placu pomiędzy ulicami Andriollego i Orlą. (foto)

Zakończyła się, trwająca od roku 1964 modernizacja targowiska przy ulicy Batorego. Wybudowano drewniane budki, stoiska i ławy do handlu. Utwardzono nawierzchnię i oświetlono teren. (foto)

Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy przeprowadził 15 pokazów przyrządzania napojów bezalkoholowych.

Wydział Spraw Wewnętrznych dokonał przeglądu możliwości technicznych, lokalowych i finansowych dotyczących możliwości zorganizowania na terenie miasta izby wytrzeźwień.

23.01.1968 – Odbyło się uroczyste oddanie nowego gmachu Sądu Powiatowego przy ul. Armii Radzieckiej, (obecnie Armii Krajowej).

25.04.1968 Pierwszy członek Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał klucze w bloku nr 9 na Osiedlu Stadion (foto[1]

26.06.1968 – Miejska Rada Narodowa przekazała Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia działki w okolicach ul. Poniatowskiego pod budownictwo wielorodzinne.

15.08.1968 – Władze miasta zgłosiły Otwock do konkursu „Czyny Społeczne na XXV-lecie PRL.

08.09.1968 – Przy ulicy Warszawskiej oddano do użytku nowy budynek otwockiego PTTK (zob. artykuł)

09/10.1968 -  Powstał „Dom Harcerza” a przy nim powołano Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. W roku 1974 „Dom Harcerza” przemianowano na Młodzieżowy Dom Kultury.[2]

23.11.1968 – Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowany w czynie społecznym Domu Stronnictwa Demokratycznego w Otwocku.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 145.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 253.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz