RSS
 

1970

28 sie

5745 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 798 licealistów i 3760 uczniów szkół zawodowych.[2]

Nad Świdrem działały kioski gastronomiczne. (zobacz artykuł)

Rozpoczęto przebudowę stadionu OKS. Prace trwały do roku 1971.

Odrestaurowano figurę Chrystusa znajdującą się przy ulicy Orlej. (zobacz fot.)

Trzeci raz z rzędu Otwock zajął pierwsze miejsce w konkursie czystości i porządkowania miast Mazowsza, Kurpi i Podlasia

Trybuna Mazowiecka donosiła o tworzeniu się kałuż na ulicach Otwocka. (zobacz artykuł)

03.03.1970 – W związku z powtarzającymi się wypadkami picia alkoholu przez urzędników miejskich w godzinach pracy i w lokalach służbowych, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej wydał okólnik zabraniający tego typu praktyk.
Poszczególne wydziały Prezydium „przyjęły pismo do wiadomości i stosowania”.

04-05.1970 – Mieszkańcy miasta wzięli „masowo” udział w akcji „Wiosna czynów”, pracując w czynie społecznym nad upiększaniem miasta. (zobacz artykuł)

06.1970 – Otwarto w otwockim Domu Harcerza Klub Przyjaźni Polsko-Koreańskiej. (zobacz artykuł)

11.1970 – Odbyła się narada działaczy Otwockiego Klubu Sportowego poświęcona problemom klubu. (zobacz artykuł)


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz