RSS
 

1976

16 wrz

Otwock liczył 43.864 mieszkańców w tym 21.814 w wieku do lat 18.

Na terenie miasta zatrudnionych było 15.420 mieszkańców

Istniało 785 gospodarstw rolnych w których hodowano 595 sztuk bydła i 1109 trzody chlewnej.

Funkcjonowało 268 zakładów rzemieślniczych, w tym m.in.: kowalsko-ślusarskich – 20, remontowo-budowlanych – 94, fryzjerskich – 17, krawieckich – 38, szewskich – 19

Istniało 135 sklepów, 6 aptek i 8 zakładów gastronomicznych.

Otwock posiadał: 54,5 km sieci wodociągowej, 55,5 km sieci kanalizacyjnej, 32 km sieci gazowej. Z wody bieżącej korzystało 59,5% mieszkańców, z kanalizacji – 74%, a z gazu – 24,9

Długość ulic wynosiła 183,2 km, chodników – 73,7 km.

Sieć oświetlenia ulicznego składała się z 2550 punktów świetlnych.

Zużycie wody w całym roku wyniosło 1.790 tysięcy m3/d. Ilość odprowadzonych ścieków wyniosła 2.695 tyś m3/d. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosiła 1.971 tyś m3/d.

W całym mieści było 12.130 mieszkań o łącznej powierzchni 467.787 m2

Oddano do użytku 165 nowych mieszkań w blokach na osiedlu „Stadion” i „Zygmunta”. Ponadto do użytku oddano 49 budynków jednorodzinnych.

Na osiedlu „Stadion”, przy ulicy Sportowej oddano do użytku sklep samoobsługowy („Stodołę”). Identyczny sklep otwarto również przy ul. Czaplickiego (zobacz foto).

Funkcjonowało 14 przedszkoli do których uczęszczało 1.106 dzieci. Oddano do użytku jedno przedszkole na osiedlu „Batorego” i dwa na osiedlu „Stadion”.

Do 9 szkół podstawowych chodziło 4.710 uczniów.
Do 3 liceów uczęszczało 1.209 uczniów.
404 pobierało naukę w technikum.
W 7 liceach zawodowych uczyło się 986 uczniów.
1.006 osób uczyło się w 2 szkołach zawodowych.

W mieście funkcjonowało 10 filii bibliotecznych posiadających łącznie 97.000 książek

Na terenie miasta działały 2 kina stałe z 400 miejscami. Jednym z nich było kino „Promyk” przy ul. Warszawskiej (zobacz fot.), drugie (40 miejsc) znajdowało się w Sanatorium im. F. Dzierżyńskiego (obecnie MCLChPiG) przy ul. Reymonta.

Zakończono budowę osiedlowego Klubu Kultury OSM przy ul. Warszawskiej (obecnie Klub „SMOK”)

W otwockich szpitalach było łącznie 473 łóżka.

W mieści pracowało 316 lekarzy i 782 pielęgniarek.

Z placówek leczniczych na terenie miasta korzystało 25.000 osób.

W dwóch żłobkach przebywało 120 dzieci.

Otwock posiadał 127 miejsc noclegowych dla turystów.

Na terenie miasta działało 127 drużyn harcerskich skupiających 3,5 tyś młodzieży.

Chór Szkoły Podstawowej nr 5 zdobył I miejsce w przeglądzie stołecznych chórów szkolnych.

Zespół MDK został laureatem IV nagrody eliminacji konkursu piosenki radzieckiej.

 

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz