RSS
 

1977

23 wrz

Otwock liczył 43.833 mieszkańców.

Oddano do użytku 270 nowych mieszkań.

Wyremontowano nawierzchnie ulic o łącznej długości 5,1 km ulic. Wśród remontowanych ulic były: Okrzei, Poniatowskiego, Armii Radzieckiej [ob. Armii Krajowej], Czaplickiego, Kupiecka, Świerczewskiego [ob. Jana Pawła II], Sportowa, Majowa i inne.
W ramach remontów kapitalnych wymieniono nawierzchnie ulic o łącznej długości 10 km.

W Otwocku funkcjonowało 15 przedszkoli do których uczęszczało 1250 dzieci.[1]

Oddano do użytku przedszkole w Świdrze na 120 miejsc (przy ul. Majowej)

Przy ul. Skłodowskiej uruchomiono Klub Nauczyciela.

Powstała filia biblioteczna na osiedlu „Batorego”.

Przy ulicy Powstańców Warszawy oddano do użytku gmach Banku PKO (zobacz fot.).

Odbyło się łącznie 117 występów zespołów artystycznych, 123 projekcje filmowe, zorganizowano 43 wystawy malarstwa, plakatu i grafiki. Odbyło się 8 imprez rekreacyjno-wypoczynkowych.

Miejska biblioteka publiczna zorganizowała 11 spotkań z pisarzami, 65 prelekcji, 2 konkursy czytelnicze, 45 wystaw, 3 lekcje biblioteczne.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował łącznie 35 imprez z V Międzynarodowym Biegiem Maratońskim w ramach Święta Trybuny Ludu na czele.

1.05.1977 – Z okazji święta pierwszomajowego odbył się na terenie miasta wyścig kolarski.

29.09.1977 – Otwarto pawilon rzemieślniczy przy ul. Kupieckiej 1 – filia Rzemieślniczego Domu Towarowego w Otwocku

30.09.1977 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę dotyczącą kierunków działania w sprawie poprawy stanu sanitarno – porządkowego miasta Otwocka. Jednym z elementów uchwały była likwidacja bazarku przy ul. Orlej. W jego miejscu miał powstać zieleniec. Zaplanowano również budowę nowego wysypiska śmieci w Wólce Mlądzkiej.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 225.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz