RSS
 

1981

29 wrz

Otwock liczył 47.362 mieszkańców.

Na jedną izbę mieszkalną przypadało 1,15 mieszkańca

Na terenie miasta funkcjonowało 618 placówek usługowych.

W granicach miasta istniało 738 gospodarstw rolnych dysponujących 1147 ha ziemi uprawnej. Zbiory zbóż wyniosły 20 ton, ziemniaków – 180 ton.
Pogłowie trzody chlewnej wynosiło 527 szt., bydła – 577

1765 dzieci korzystało z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i ognisk przedszkolnych.
4886 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych
1627 uczniów pobierało naukę w szkołach ponadpodstawowych
353 dzieci przebywało w zakładach wychowawczych

Funkcjonowały 2 domy kultury, 5 świetlic, 5 klubów i 1 kino

W mieście działało 17 filii bibliotecznych posiadających ogółem 14279 książek.

Funkcjonowały 2 żłobki dysponujące 120 miejscami.

Rozpoczęto budowę Osiedla Ługi

7-9.05.1981 – Na stacji PKP, mający złą opinię milicjanci z kolejowego posterunku aresztowali dwóch pijanych i awanturujących się mężczyzn. Dalej wypadki potoczyły się błyskawicznie. Zebrany tłum chciał zlinczować milicjantów i podpalić posterunek. W odwodzie czekały już oddziały ZOMO. Interweniowali przedstawiciele „Solidrności”: Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Bujak i Adam Michnik. Udało się uspokoić tłum i zapobiec eskalacji konfliktu.
Ostatnim aktem wypadków było podpalenie opuszczonego posterunku i uniemożliwienie Straży Pożarnej prowadzenia akcji gaśniczej.

23.06.1981 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę, której integralną częścią były postulaty komisji miejskich. Oto niektóre z nich:
- wykorzystanie działań społecznych m.in. NSZZ „Solidarność”, prowadzonych w zakresie rozpoznania potrzeb kulturalnych w zakładach pracy w Otwocku,  do propagowania działalności kulturalno-wychowawczej realizowanej przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego,
- odpowiednie zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Świder (parkingi, pojemniki na śmiecie, WC, stoiska z napojami i in.
- stworzyć warunki do leczenia alkoholików,
- wycofać piwo z bufetu w klubie sportowym OKS,
- utworzyć parkingi strzeżone w mieście,
- stworzyć ogólnodostępną dyskotekę miejską,

14.10.1981 – od tego momentu miastem kierował Zbigniew Stec.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz