RSS
 

1982

29 wrz

W mieście funkcjonowało 17 przedszkoli do których uczęszczało 1380 dzieci.

Istniało 11 szkół podstawowych ze 132 pomieszczeniami do nauki, 7 salami gimnastycznymi i 7 boiskami sportowymi. Naukę pobierało 5199 dzieci w 184 klasach. 80 % klas liczyła powyżej 30 uczniów.

Do szkół ponadpodstawowych uczęszczało 3291 uczniów.

Ponad tysiąc dzieci uczęszczało do specjalnych placówek szkolnych funkcjonujących na przykład przy zakładach zdrowia.

Funkcjonowały w mieście 3 domy dziecka w których przebywało 168 dzieci.

Na terenie miasta działały dwa szalety publiczne z obsługą. Pierwszy znajdował się na terenie Parku Miejskiego (w miejscu dzisiejszej cukierni), drugi przy ulicy Staszica. Ponadto były jeszcze 3 sezonowe szalety „suche” usytuowane nad rzeką Świder.

Na terenie miasta ustawionych było 425 koszy na śmiecie.

Na otwockich ulicach istniało 870 studni chłonnych do odprowadzania deszczówki.

Pomimo protestów mieszkańców co do lokalizacji nowego wysypiska śmieci w Jabłonnie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania prowadziło wykup potrzebnych terenów.

Erygowana została parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Budowa kościoła parafialnego rozpoczęła się rok później i trwała do roku 1993.

14-15.04.1982 – Na terenie całego miasta przeprowadzona została kontrola stanu sanitarno-porządkowego. W jej wyniku skontrolowano 1200 posesji. Wydano 172 nakazy pisemne i 9 decyzji administracyjnych nakazujących doprowadzenie posesji do należytego stanu.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz