RSS
 

1985

17 paź

Otwock liczył 45.413 mieszkańców, w tym 11.836 w wieku od 0 do 17 lat, w wieku produkcyjnym – 28.065, w wieku poprodukcyjnym – 5.512.

W Otwocku funkcjonowało 17 przedszkoli i 10 szkół podstawowych.

5191 dzieci uczęszczało do szkół podstawowych w Otwocku.[1]

Do otwockich szkół średnich uczęszczało 445 licealistów i 2282 uczniów szkół zawodowych.[2]

Ogółem w mieście było 14.000 mieszkań.

Do sieci wodociągowej przyłączonych było 45,3% mieszkań, do sieci kanalizacyjnej – 44,8%, do sieci gazowej – 34,2%, do sieci c.o. – 34,4%.

Oczyszczalnia ścieków posiadała zdolność przepustową 8.100m3/dobę i był znacznie obciążona, ponieważ maksymalny dopływ ścieków wynosił 14.000m3/dobę.

Funkcjonowały 4 linie autobusowe: Otwock – Mlądz, Otwock – Karczew, Otwock – Jabłonna – Świerk, Otwock – Wólka Mlądzka.

Najbardziej obciążonym skrzyżowaniem w mieście było skrzyżowanie ulic: Powstańców Warszawy i Andriollego (1300 pojazdów na godzinę)

Oddano 82 nowe mieszkania.

Istniało w mieście 214,5 km ulic z czego 116,3 km posiadało nawierzchnię utwardzoną

W mieście było 175 sklepów i 542 zakładów usługowych.

Na wywłaszczonej działce (pani Orłowskiej) przy ul. Wroniej rozpoczęto budowę żłobka miejskiego.

Rzekę Świder na odcinku otwockim zaliczono do II kategorii czystości. Woda nadawała się do kąpieli.

Przywrócono zakładowi przy ulicy Kochanowskiego dawną nazwę „Zofiówka”. Obiekt wrócił do roli lecznicy nerwic i zaburzeń neuropsychiatrycznych.

23.05.1985 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana polegała na przeznaczeniu fragmentu terenu o pow. 16.73 ha, położonego w płd. części miasta przy granicy z gminą Celestynów na cele wysypiska śmieci dla potrzeb otwockiego zespołu miejskiego.

23.06.1985 – Otwocki Klub Sportowy był organizatorem Międzynarodowego Biegu Maratońskiego. Zwycięzcą biegu został Vlastimil Bukovian z Czechosłowacji z czasem 2.21:58,

31.12.1985 – Otwocki Klub Sportowy „Start” zorganizował bal sylwestrowy.


[1] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 216.
[2] Zarys dziejów miasta Otwocka (red. Marian Kalinowski), Otwock 1996, s. 223.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz