RSS
 

1987

31 paź

Otwock liczył 45.156 mieszkańców.

Długość ulic wynosiła 216,3 km. Dróg utwardzonych było 103,7 km.

W całym mieście było 2900 punktów świetlnych.

Ilość abonentów telefonicznych wynosiła 4800.

Oddano do użytku 166 nowych mieszkań. 116 w budownictwie wielorodzinnym – spółdzielczym i 50 w budownictwie jednorodzinnym.

Ogółem w całym Otwocku było 13714 mieszkań. W budynkach wielorodzinnych – 8077 mieszkań, (w budynkach komunalnych – 3870, spółdzielczych – 3914, zakładowych – 293) w budynkach jednorodzinnych – 5637.

W mieście funkcjonowały 193 sklepy i 577 zakłady usługowe.

W Otwocku było 724 gospodarstw rolnych.

W mieście funkcjonowało 18 przedszkoli dysponujących 1554 miejscami.

Do 10 szkół podstawowych uczęszczało 5276 uczniów.

Do szkół ponadpodstawowych chodziło 2466 uczniów.

Zalesiono obszar 7 ha. Wycięto 12.000 drzew suchych.

Z udziałem młodzieży szkolnej oczyszczono 300ha lasów.

W Urzędzie Miasta Otwocka pracowało 114 pracowników.

Pomoc społeczna wypłaciła zasiłki stałe 78 osobom, zasiłki okresowe – 64 osobom, celowe – 706 osobom. Udzielono pomocy 188 rodzinom wielodzietnym lub dotkniętym wypadkami losowymi.

Zakończono remont budynku Teatru im. Stefana Jaracza. W ramach prac wzmocniono między innymi dach.

Oświetlono ulice: Wiślaną, Topolową i Rysią.

W 12 bibliotekach na terenie miasta zarejestrowanych było 10.644 czytelników.

28.05.1987 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę zobowiązującą Naczelnika Miasta do podjęcia działań zmierzających do włączenia osiedla „Ługi” do Otwocka.

28.10.1987 – Miejska Rada Narodowa wydała pozytywną opinię w sprawie decyzji o budowie osiedla mieszkaniowego spółdzielni „Eskulap” u zbiegu ulic Reymonta i Kochanowskiego. Inwestycja nigdy nie powstała.

28.10.1987 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o podpisaniu porozumienia rad narodowych miast: Otwocka, Józefowa, miasta i gminy Karczew, gmin: Wiązowna i Celestynów w sprawie wspólnego przedsięwzięcia – budowy wysypiska śmieci w Otwocku.

31.12.1987 – Na rachunku funduszu miejskiego zdeponowana była kwota 42.177 tys. złotych zarezerwowana na budowę basenu.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz