RSS
 

1990

20 lis

Resort finansów przejął na potrzeby Urzędu Skarbowego budynek przy ul. Matejki 4. Budynek ten przeszedł remont po tym, jak w listopadzie 1988 roku został poważnie zniszczony w wyniku pożaru.

Otwocka PSS „Społem” prowadziła 21 sklepów, zakład gastronomiczny, piekarnię, ciastkarnię
i masarnię.

14.01.1990  – W przekazanym przez miasto lokalu przy Reymonta 67 b powstało ognisko wychowawcze TPD dla 50 dzieci.

22.02.1990 – Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zmianie nazw ulic:
- F. Dzierżyńskiego na Karczewską
- PZPR na Samorządową
- M. Fornalskiej na dra J. Geislera
- Gwardii Ludowej na Wierchową
- Witolda na Legionów
- L. Hertz na E. Orzeszkowej
- 22 lipca na gen. J. Filipowicza
- L. Szenwalda na J. Piłsudskiego
- Armii Radzieckiej na Armii Krajowej
- Placu XX-lecia PRL na Plac Wolności.

03.05.1990 – Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Echo Otwockie”. Wydawcą pisma był Marian Kalinowski. Po raz ostatni gazeta ukazała się 16 grudnia 1991 r.

27.05.1990 – Odbyły się wybory samorządowe. (zobacz skład Rady Miasta)

02.06.1990  – 32 radnych wybranych do Rady Miasta złożyło ślubowanie. Następnie Rada wybrała na swojego przewodniczącego Jerzego Przeździaka, na wiceprzewodniczących Andrzeja Szymańskiego
i Halinę Dobek.

09.06.1990 – W tajnym głosowaniu Rada Miasta Otwocka wybrała Antoniego Fedorowicza na Prezydenta Miasta Otwocka. Zastępcami prezydenta zostali: A. Sikorska i Jan Wilczek.

28.09.1990 – Szkoła Podstawowa w Wólce Mlądzkiej otrzymała imię gen. Juliana Filipowicza. Fundatorzy przekazali szkole sztandar. Odsłonięto także tablicę pamiątkową ku czci patrona.

01.11.1990 – Na otwockim cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego ofiarom systemu komunistycznego. Pomnik usytuowano na mogile, do której przeniesiono szczątki ekshumowane rok wcześniej z dołów śmierci przy ogrodzeniu cmentarza.

11.11.1990  – W parku miejskim odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Józefa Piłsudskiego. Kamień wmurowano w miejscu, w którym przed wojną stał pomnik Marszałka.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz