RSS
 

1994

28 lis

Urodziło się 346 dzieci, zmarło 407 osób, zawarto 240 małżeństw.

Rozdzielcza sieć wodociągowa miała długość 56,2 km, kanalizacyjna – 52,1 km.

Było 3688 latarni ulicznych

Otwocki Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej administrował 612 budynkami.

01.01.1994  – Miasto Otwock przejęło opiekę nad szkołami podstawowymi.

01.01.1994  – Oddział Zbiorów Specjalnych włączono w struktury Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

01.03.1994  – Rada Miasta upoważniła prezydenta do powołania w Otwocku Straży Miejskiej. Ponadto wprowadziła poprawki do regulaminu organizacyjnego miasta, ustalając zmniejszenie liczby wiceprezydentów z dwóch do jednego oraz przeznaczyła 800 milionów zł na remont ratusza, który okazał si konieczny, gdyż inspektor budowlany zakazał użytkowania auli.

03.1994  – Urząd Rejonowy w Otwocku przekazał nieodpłatnie obiekt przy ul. Moniuszki 41 na rzecz otwockiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

03.05.1994  – W piwnicach ratusza rozpoczęło działalność Muzeum Ziemi Otwockiej, jako Oddział Zbiorów Specjalnych Urzędu Miasta Otwocka.

03.05.1994  – Odbyło się uroczyste nadanie nazwy „Skwer Szarych Szeregów” placowi pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Sosnową i Hożą.

11.06.1994  – Odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru Nadwiślańskiej Jednostce Wojskowej z Emowa. Został on ufundowany między innymi przez mieszkańców Otwocka.

06.1994  – W Otwockim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji została uruchomiona część biologiczna oczyszczalni przy ul. Kraszewskiego.

1.09.1994 – Liceum Pielęgniarskie zostało przeniesione z budynku dawnego Uzdrowiska Abrama Gurewicza do budynku w Anielinie przy ulicy Andriollego.

06.09.1994 – Rada Miasta podjęła uchwałę o wstąpieniu Otwocka do Związku Miast Polskich.

19.06.1994 – Odbyły się wybory samorządowe do Rady Miasta (zobacz skład)

09.1994 – Rada Miasta wybrała Zarząd Miasta, na czele którego stanął, jako prezydent, Andrzej Zyguła. Jego zastępcami zostali Grzegorz Witkowski oraz Jan Wilczek.

25.10.1994 – Rada Miasta dokonała przesunięć budżetowych, dzięki czemu pozyskała fundusze
na zagospodarowanie tzw. Bermanówki (obecny budynek Muzeum Ziemi Otwockiej).

27.10.1994 – W Klubie „Smok” odbył się koncert francuskiego zespołu Flying Cractors.

22.11.1994 – Rada Miasta uchwaliła „Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jabłonna-Wschodnia”. Dotychczasowe grunty rolne przekazano na cele budownictwa mieszkaniowego.

28.12.1994 – Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania południowo-wschodniej części Mlądza. Dotychczasowe grunty rolne przekazano na cele budownictwa mieszkaniowego.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz