RSS
 

1995

28 lis

Otwocki Zakład Wodociągów i Kanalizacji obchodził 60-lecie istnienia.

Powstało Bractwo Strzelców Kurkowych „Lechity”.

17.01.1995  – Rada Miasta uchwaliła podatek od posiadania psów, w wysokości 10 zł od każdego psa.

17.01.1995 – Rada Miasta w tajnym głosowaniu odwołała ze stanowiska wiceprezydenta Grzegorza Witkowskiego.

01.1995 – Otwocka gazeta samorządowa zmieniła nazwę z „Otwock `95” na „Gazeta Otwocka”.

01.1995 – Zarząd Miasta ogłosił i rozstrzygnął przetarg na prowadzenie targowisk. Nowym administratorem targowiska przy ul. Batorego został OKS „Start”, a resztą targowisk miał zarządzać Miejski Zakład Oczyszczania.

03.02.1995 – W Klubie „Smok” odbył się koncert zespołu Buzu Squat.

07.01.1995 – Rada Miejska powołała Samorząd Mieszkańców Osiedla „Mlądz”.

02.1995 – Zarząd Miasta zobowiązał Miejski Zakład Oczyszczania do przedstawienia szczegółowej koncepcji zagospodarowania parku miejskiego.

02.1995 – Zarząd Miasta jednogłośnie zdecydował o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 4 miliardów złotych na budowę kolektora na ul. Łąkowej.

02.1995 – U zbiegu ulic Andriollego i Powstańców Warszawy oraz przy stacji PKP ustawiono tablice informacyjne Urzędu Miejskiego w Otwocku.

07.03.1995 – W Urzędzie Miasta uruchomiono Biuro Obsługi Mieszkańców.

07.03.1995 – Przyjęto nową aranżację Hejnału Otwocka, zaproponowaną przez kompozytora Marka Sarta.

07.03.1995  – Rada Miasta dokonała zmiany nazwy ul. Sikorskiego na ul. Kościelną.

25.03.1995 – W Młodzieżowym Domu Kultury odbył się konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”.

03.1995  – Zarząd Miasta wyraził zgodę na wykup od Funduszu Wczasów Pracowniczych nieruchomości „Niespodzianka”.

04.04.1995 – Rada Miasta wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Józefów do porozumienia komunalnego, zawartego w 1993r przez gminę Otwock z gminą Karczew, w sprawie przejęcia ścieków sanitarnych z sieci kanalizacyjnej i odprowadzenia ich do oczyszczalni ścieków w Otwocku.

04.04.1995 – Rada Miasta wyraziła zgodę na zamknięcie przedszkola nr 5 przy ul. Legionów. Zamknięcie miało nastąpić 31 sierpnia 1995r., powodem tej decyzji był zły stan techniczny budynku.

04.1995 – W Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano Społeczny Komitet Wydania Monografii Otwocka.

13.05.1995 – W Szkole Podstawowej Nr 9 odbył się VI Festiwal Piosenki Turystyczno-Żeglarskiej „Piosenki spod reaktora”.

28.05.1995 – Rada Miasta podjęła decyzję o uznaniu „Gazety Otwockiej” za organ prasowy Rady Miasta i wydzielenie jej z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

31.05-11.06.1995 – W tych dniach odbyły się Otwockie Dni Kultury, Sportu i Turystyki.

01.06.1995 – Odbył się koncert laureatów XIX Otwockiego Spotkania z Piosenką Dziecięcą „O uśmiech dziecka”.

02.06.1995 – W Szpitalu Miejskim dokonano uroczystego otwarcia sali operacyjnej do cięć cesarskich i pokoju do porodów rodzinnych.

03-04.06.1995 – „Komuna Otwock” zorganizowała imprezę pod hasłem „Otwarcie Wolnej Kotłowni”. Inicjatorzy akcji starali się pozyskać na działalność kulturalną budynek kotłowni przy ul. Sportowej.

27.06.1995 – Rada Miasta zatwierdziła tekst listu intencyjnego w sprawie powołania spółki, która miała wybudować i eksploatować składowisko odpadów komunalnych w Otwocku. Prezydenta Miasta upoważniono do podpisania listu intencyjnego.

06.1995 – Zarząd Miasta zaakceptował propozycję powołania komitetu Obchodów 80-lecia Otwocka.

20.07.1995 – Zakończyła się budowa kościoła parafii Miłosierdzia Bożego na Ługach.

01.09.1995 – Oddano do użytku salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wólce Mlądzkiej.

12.09.1995 – Ulicy biegnącej między ul. Orlą a ul. Andriollego nadano nazwę „Pod zegarem”.

12.09.1995 – Rada Miasta podjęta uchwałę o utworzeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej „Żłobek Miejski”.

24.09.1995 – W parku miejskim odbył się festyn „Pożegnanie lata”. Zagrał zespół Buzu Squat.

14.10.1995 – Oddano do użytku salę gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Mlądzu.

24.10.1995 – Rada Miasta podjęła uchwałę o przeniesieniu na rzecz Gminy Otwock tytułu własności nieruchomości przeznaczonych pod projektowane wysypisko odpadów komunalnych.

10.1995 – Na bazarku przy ul. Orlej oddano do użytku nowe budki handlowe. Otwarto też bazarek „Rampa”.

10.1995 – Odbył się XIV Zlot Sympatyków Otwocka.

21.11.1995 – Otwock uczestniczył w Wystawie Gospodarczej Miast Polskich „INWESTCITY ‘95”

11.1995 – Zarząd Miasta zaakceptował ofertę zakupu kontenerowego szaletu miejskiego. Szalet ustawiono przy ulicy Orlej.

01.12.1995 – Z okazji Światowego Dnia AIDS otwocki SANEPID oraz redakcja „Gazety Otwockiej” ogłosiły dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych konkurs „Ja i wirus HIV”. Wobec słabego poziomu prac i nieprzestrzegania regulaminu konkursu, jury postanowiło przyznać uczestnikom jedynie nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy.

12.12.1995 – Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przejęcia i prowadzenia szkół podstawowych przez Gminę Otwock.

12.1995 – Zarząd Miasta podjął decyzję o przygotowaniu folderu okolicznościowego z okazji przypadającego w 1996 roku jubileuszu miasta.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz