RSS
 

1996

05 gru

Otwocki Zakład Oczyszczania Miasta dysponował 20 samochodami asenizacyjnymi, 2 samochodami zamiatarkami, 4 piaskarkami, 1 polewaczką i kilkoma samochodami ciężarowymi.

01.1996 – Zarząd Miasta zdecydował o rozpoczęciu remontu budynku głównego Urzędu Miasta.

20.02.1996 – Miasto Otwock otrzymało w dzierżawę budynek „Bermanówki” (gmach dzisiejszego Muzeum Ziemi Otwockiej) z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

23.03.1996 – Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OKS „Start”. Wyłoniono podczas niego nowy Zarząd Klubu, na czele którego stanął Wacław Makowski.

03.1996 – Rada Miasta powołała Komitet Obchodów 80-lecia Miasta Otwocka. Ponadto podjęto uchwałę o przekazaniu 800 000 zł na kontynuację budowy MDK oraz 100 000 zł na opracowanie
i realizację progów wodnych na rzece Świder.

03.1996 – Rada Miasta nadała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta” dwóm obywatelom szwedzkim: pani Boris Erlandson i panu Knuttowi Olomowi Janssonowi. Przyznano też sześć „Medali 80-lecia Otwocka” obywatelom Szwecji w podzięce za organizowanie pomocy materialnej dla szkół i szpitali
w naszym mieście.

03.1996 – Zarząd Miasta stwierdził, że nie ma możliwości dofinansowania biletów dla emerytów przewożonych autobusami firmy „Arka”.

17.04.1996 – Rozegrano mistrzostwa Otwocka szkół średnich i podstawowych w biegach przełajowych.

05.1996 – Prezydent Miasta Otwocka ogłosił konkurs na stanowisko architekta miasta.

05.1996 – Przy ulicy Batorego został otwarty „TiP’- market”.

19.05.1996 – Instytut Szensztacki Sióstr Maryi obchodził jubileusz 50-lecia pracy w Polsce. Uroczystości odbyły się w siedzibie polskiej prowincji Szensztackich Sióstr Maryi w Otwocku przy
ul. Bronisława Czecha. Eucharystii przewodniczył Prymas Polski kardynał Józef Glemp.

26-30.05.1996 – Na zaproszenie firmy SATER – PARACHINI sześcioosobowa grupa radnych udała się
z wizytą do Francji, w celu zapoznania się z technologią budowy, eksploatacji i rekultywacji nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych oraz rozmowy z Zarządem holdingu.

29.05.1996 – W filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu
50-lecia otwockiej biblioteki miejskiej.

04.06.1996 – Z okazji Dnia Turystyki w ratuszu odbyło się spotkanie działaczy PTTK z władzami miasta. W trakcie spotkania omówiono wzajemne oczekiwania i doświadczenia w zakresie propagowania turystyki kwalifikowanej, odznaczono też członków Rady Miasta, Zarząda Miasta oraz pracowników Wydział Kultury, Sportu i Turystyki medalami za „Pomoc i Współpracę”.

05.06.1996 – Prezydent Otwocka Andrzej Zyguła, Burmistrz Józefowa Zygmunt Semeniuk, Wójt Gminy Wiązowna Jolanta Koczorowska podpisali list intencyjny w sprawie działań zmierzających do przywrócenia rzece Świder rangi kąpieliska i miejsca wypoczynkowego dla dużej części aglomeracji warszawskiej. Planowano m.in. budowę dużego zbiornika wodnego i progów spiętrzających.

09.06.1996 – Na stadionie OKS odbyła się uroczysta przysięga wojskowa rekrutów JW. 2909 w Emowie. Imprezie towarzyszyły m.in. pokazy lotnicze.

10.06.1996 – W Liceum Medycznym nr 8 w Otwocku miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Pielęgniarstwa.

18.06.1996 – Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

22.06.1996 – W Parku Miejskim odbył się festyn z okazji 80-lecia Otwocka. „Otwocczanie bawili się od godziny 20 do białego rana. Mimo deszczu i chłodu w parku zebrało się ponad cztery tysiące mieszkańców Otwocka, biorąc udział we wspólnej zabawie z występującymi zespołami: Krywań, Żuki
i orkiestra Walerego Curkana z Odessy.”

06.1996 – Zarząd Miasta zatwierdził regulamin parku miejskiego.

06.1996 – Zlikwidowano połączenie autobusowe PKS na linii Otwock – Mlądz.

27.08.1996 – Rada Miejska opowiedziała się zdecydowanie przeciwko liberalizacji ustawy antyaborcyjnej.

23-24.09.1996 – Otwock nawiedziła figura Matki Bożej Fatimskiej.

25.09.1996 – Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Otwock do spółki z o.o. Sater-Otwock.

10.1996 – Przystąpiono do rekultywacji wysypiska odpadów komunalno-bytowych przy ul. Warsztatowej.

09.11.1996 – Odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Jubileuszu 80-lecia nadania Otwockowi praw miejskich.

27.11.1996 – Rada Miasta powołała gminną jednostkę organizacyjną „Oświata Miejska w Otwocku”.

23.11-01.12.1996 – Na zlecenie Zarządu Miasta CBOS przeprowadził badanie opinii wśród mieszkańców Otwocka. 86% respondentów było zadowolonych z tego, że mieszka w Otwocku.

14.12.1996 – Odbył się jubileuszowy maraton teatralny z okazji 70-lecia Amatorskiego Teatru Miejskiego im. S. Jaracza w Otwocku.

17.12.1996 – Na dworcu PKP odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 60-lecia elektryfikacji PKP i uruchomienia linii kolejowej Warszawa – Otwock.

17.12.1996 – W kościele pw. Zesłania Ducha Świętego zorganizowano konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową.

24.12.1996 – W auli LO im. Gałczyńskiego odbył się Prezydencki Bal Sylwestrowy. Dochód z loterii fantowej oraz część dochodu z biletów przeznaczono na cele charytatywne.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz