RSS
 

1997

05 gru

01.02.1997 – W hali sportowej OKS odbył się „Wielki Bal Karnawałowy”. Do tańca zagrał zespół „Odessa”.

01.02.1997 – W Teatrze Miejskim wystąpił Kabaret OT.TO.

07.02.1997 – W siedzibie oddziału NSZZ „Solidarność” przy ul. Andriollego 77 została zawiązana Otwocka Akcja Wyborcza „Solidarność”.

04.1997 – Zarząd Miasta ustanowił odznakę „Za zasługi w upowszechnianiu kultury, kultury fizycznej
i turystyki”.

05.1997 – Zarząd Miasta wyraził zgodę na budowę skateparku w Otwocku.

03.05.1997 – Stowarzyszenie „Komuna Otwock” zorganizowało w Urzędzie Miasta otwarte spotkanie pod hasłem „Miasto dla rowerów”.

03.05.1997 – W Parku Miejskim odbył się festyn z okazji 206. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na festynie swój debiut miała orkiestra marszowa z Miejskiego Ośrodka Kultury.

03.06.1997 – Po niespełna trzech latach poszukiwań nowego gospodarza dla budynku dawnego Pensjonatu Gurewicza, Urząd Rejonowy podpisał umowę dzierżawy z Polską Fundacją Alzheimerowską. Fundacja miała obiekt wyremontować i prowadzić w nim działalność statutową.

06.1997 – Rada Miasta podjęła uchwałę o powołaniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

06.1997 – Zarząd Miasta opowiedział się za adaptacją starej kotłowni przy ul. Sportowej na dom handlowy.

07.1997 – Zarząd Miasta przeznaczył kwotę 2000 zł. na zakup wody pitnej oraz środków dezynfekcyjnych dla powodzian z Dolnego Śląska.

30.08.1997 – Otwoccy harcerze ze „Szczęśliwej Trzynastki” ZHR przeprowadzili kwestę na rzecz powodzian. Uzbierali 2370 zł.

11.09.1997 – W ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta z otwockimi przedsiębiorcami. Spotkanie miało na celu przedstawienie przedsiębiorcom projektów miejscowych planów zagospodarowania.
W spotkaniu wzięło udział blisko 40 otwockich biznesmenów i właścicieli zakładów usługowych.

11.09.1997 – W Otwocku powstało koło nr 15 Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

20.09.1997 – W Otwocku odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów.

23.09.1997 – Rada Miasta podjęła decyzję w sprawie powołania Otwockiego Centrum Kultury.

28.09.1997 – Rada Miasta podjęła uchwały określające liczbę punktów sprzedaży, zasad ich usytuowania oraz warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Wprowadzono też stały zakaz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie miasta.

30.10.1997 – W szpitalu ZP ZOZ uroczyście otwarto wyremontowaną salę porodową.

24.11.1997 – W wypadku samochodowym zginął Bogdan Stodulny, znany otwocki malarz.

11.1997 – Zarząd Miasta wyraził zgodę na przekazanie Otwockiemu Centrum Kultury
w administrowanie budynku, wyposażenia i zbiorów muzealnych „Soplicówki”.

04.12.1997 – Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa uroczyście przekazała do eksploatacji nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną i w pełni ekologiczną kotłownię na Osiedlu 1000-lecia.

21.12.1997 – W Katolickim Liceum Humanistycznym odbyło się spotkanie dyrektorów otwockich szkół z biskupem Kazimierzem Romaniukiem.

31.12.1997 – W auli LO im. Gałczyńskiego odbył się Prezydencki Bal Sylwestrowy.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz