RSS
 

Otwock prosi o tunel na stacji kolejowej.

22 mar

Otwock rozwija się w ostatnich latach niezwykle szybko. Świadczą o tym najlepiej cyfry. W r. 1920 liczył 450 budynków mieszkalnych i 1 sanatorium, obecnie ma 2500 budynków w czym 9 sanatoriów.

Ludności stałej było w Otwocku w 1920 r. 8000, w 1935 r. blisko 20 000. Liczba kuracjuszów wzrasta z roku na rok i dochodzi obecnie do 40 tysięcy.

Mimo tak szybkiego rozwoju Otwock nie posiada do dziś dnia odpowiedniego dworca kolejowego. Dojście do dworca Otwockiego jest nader niewygodne. Pasażerowie zmuszeni obchodzić parkany kolejowe i wiadukty, tracąc wiele czasu aby dostać się do miasta.

Najradykalniej rozwiązałaby tę bolączkę budowa tunelu prowadzącego na perony, tak jak to na tej linii zrobiono w Falenicy i Wawrze.

O konieczności budowy takiego tunelu świadczą najwymowniej liczne wypadki śmiertelne, jakie miały miejsce na stacji Otwockiej w ostatnich latach.

Dobry Wieczór! Kurjer Czerwony z 25 lutego 1939 r.

 
Brak komentarzy

Napisane przez w kategorii Bez kategorii

 

Dodaj komentarz