RSS
 

Kronika lat wojny i okupacji Otwocka i okolic.

Poniższe chronologiczne zestawienie faktów jest próbą odtworzenia pewnych realiów okupacyjnego życia Otwocka oraz miejscowości położonych w jego sąsiedztwie. Kalendarium zawiera opisy zdarzeń, których ślad pozostał w dokumentach i relacjach uczestników lub naocznych świadków. Znajdą się tu zarówno opisy akcji podejmowanych przez żołnierzy podziemia jak i działania niemieckich i radzieckich władz okupacyjnych. W miarę pozyskiwanych dokumentów przybliżać będziemy życie przeciętnego mieszkańca naszego miasta.
Liczymy także na Wasze zaangażowanie . Jeśli znacie jakieś ciekawe fakty lub posiadacie nieznane dokumenty dotyczące Otwocka podzielcie się nimi z nami.

 

Rok 1939

- 1 września. Bombardowanie Otwocka.
- 8 września. Nalot na most w Świdrach Wielkich.
- 9 września. Odparty szturm niemiecki na most w Świdrach Wielkich.
- 10 września. Kontratak polskich oddziałów w kierunku na Otwock Wielki, oraz egzekucja dokonana przez Niemców na ludności cywilnej wsi Otwock Wielki.
- 10 września. Nalot bombowy na Otwock.
- 14 września. Wkroczenie oddziałów niemieckich do Otwocka.
- 16 września. Egzekucja w Woli Duckiej.
-  18 września. Egzekucja w Całowaniu.
-  19 września. Bitwa pod Falenicą.
- 19 września. Powołanie na mocy decyzji niemieckich władz urzędu Starostwa Otwockiego.
- wrzesień. Egzekucja w Glinkach.
- wrzesień. Egzekucja w Piotrowicach.
- 11 listopada. Obwieszczenie informujące o uruchomieniu w Otwocku Urzędu Skarbowego.
- 20 listopada. Podział Dystryktu Warszawskiego na powiaty. Okolice Otwocka znalazły się w powiecie „Warszawa – Wieś”.
- 16 grudnia.  Zawieszono kursowanie kolejki wąskotorowej na trasie Jabłonna-Otwock-Karczew.
- 25 grudnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie nakazujące utworzenie Rady Żydowskiej (Judenrat).
- 30 grudnia.  Zbiorowa egzekucja w Celestynowie.
- 31 grudnia.  W Otwocku wybrano członków Rady Żydowskiej (Judenratu)

Rok 1940

- 7 stycznia. Egzekucja w Otwocku.
- 25 stycznia. Egzekucja w Józefowie.
- 12 lutego. Egzekucja w Otwocku – Śródborowie.
- 19 lutego. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące rejestracji wszystkich Żydów płci męskiej podlegających obowiązkowi pracy przymusowej.
- luty. Egzekucja w Otwocku.
- marzec. Zbiorowa egzekucja w Józefowie.
- marzec. Zbiorowa egzekucja w Karczewie.
- marzec. Zbiorowa egzekucja w okolicy Karczewa.
- 20 kwietnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych dla ludności żydowskiej.
- 27 kwietnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zasad trzymania psów w mieście.
- 27 kwietnia. Na terenie Otwocka rozplakatowano obwieszczenie nakazujące rejestrację wszystkich osób wykonujących zawody medyczne.
- 16-17 maja. W Otwocku miała miejsce w tych dniach łapanka.
- 20 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie zawierające cennik obowiązujący w handlu.
- 20 maja. W Otwocku rozplakatowano Obwieszczenie dotyczące „godziny policyjnej”.
- 20 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wystawionych przepustek.
- 29 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o sposobie sygnalizowania pożarów.
- 30 maja. W Otwocku pojawiło się obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych.
- początek czerwca. Uruchomiono trakcję elektryczną na linii Warszawa – Otwock.
- 3 czerwca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące wydawania pozwoleń na pobyt w Otwocku.
- 11 czerwca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące obowiązku przekazywania materiałów metalowych.
- 27 czerwca. Egzekucja w Teklinie.
-

- 5 lipca. Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących w Otwocku.
- 5 lipca. Odezwa Rady Żydowskiej m. Otwocka dotycząca prac przymusowych.
- 24 lipca. Obwieszczenie dotyczące przepisów meldunkowych obowiązujących ludność żydowską Otwocka.
- 3 sierpnia.  Obwieszczenie dotyczące nowo wprowadzonego systemu aprowizacji w Otwocku.
- 13 sierpnia. Obwieszczenie dotyczące zasad zakupu węgla i koksu na potrzeby mieszkańców Otwocka
- 23 sierpnia. Obwieszczenie dotyczące otwarcia w Otwocku Szkoły Handlowej.
- 2 września. Egzekucja w Otwocku.
- 2 września. Obwieszczenie niemieckie skierowane do Żydów otwockich, nakazujące kłanianie się wszystkim umundurowanym Niemcom.
- 11 września. Obwieszczenie informujące o możliwości zapisywania się na kursy do Prywatnej Szkoły Handlowej w Otwocku.
- 23 września. Zatwierdzenie na urzędzie metropolity kościoła prawosławnego Dionizego (Waledyńskiego).
- 25 września. Obwieszczenie dotyczące zasad przebywania na terenie powiatu otwockiego ludności żydowskiej.
- 26 września. Obwieszczenie niemieckie nakazujące opuszczenie przez Żydów Śródborowa i Soplicowa.
- 2 października. Obwieszczenie Wydziału Aprowizacji Zarządu Miejskiego w Otwocku dotyczącego przydziału ziemniaków.
- 5 października. Pismo burmistrza Otwocka do niemieckiego starosty informujące o wykonaniu zarządzenia nakazującego usunięcie Żydów ze Śródborowa i Soplicowa.
-  12 października. Obwieszczenie dotyczące kontroli sklepów żydowskich w Otwocku.
- 14 października. Obwieszczenie nakazujące przesiedlenie ludności żydowskiej Otwocka.
- 17 października. Obwieszczenie dotyczące godziny policyjnej obowiązującej mieszkańców Otwocka.
- 25 października. W Otwocku rozlepiono zaproszenia na koncert orkiestry Wehrmachtu.
- 4 listopada. Obwieszczenie informujące o utworzeniu w Otwocku „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej”.
- 5 listopada. Obwieszczenie dotyczące rejestracji kart żywnościowych w Otwocku.
- 8 listopada. Obwieszczenie dotyczące sposobu opuszczania i zasiedlania mieszkań przez ludność żydowską Otwocka w ramach tworzenia „Dzielnicy Żydowskiej”.
- 12 listopada. Obwieszczenie dotyczące uruchomienia kursów handlowych w Otwocku.
- 15 listopada. Zaproszenie na występy w Restauracji – Kawiarni „Europa” w Otwocku.
- 16 listopada. Obwieszczenie w sprawie rozdziału mięsa w Otwocku.
- 20 listopada. Obwieszczenie dotyczące granic getta w Otwocku.
- 4 grudnia. Zakończono przesiedlenie żydowskich mieszkańców Otwocka do getta.
- 9 grudnia. Obwieszczenie skierowane do ludności polskiej i żydowskiej dotyczące zmian miejsc prowadzenia przedsiębiorstw w związku z powstaniem w Otwocku getta.
- 10 grudnia. Obwieszczenie burmistrza Otwocka informujące o przeniesieniu siedziby komisariatu Policji Polskiej.
- 30 grudnia.  W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące rozdziału mięsa. 

Rok 1941

- 2 stycznia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie zawierające przepisy dotyczące zleceń wykonywanych przez żydowskich rzemieślników na rzecz ludności nie żydowskiej.
- 15 stycznia. Obwieszczenie dotyczące zamknięcia getta w Otwocku.
- 15 stycznia. Obwieszczenie o utworzeniu z lasów położonych w Otwocku oddziału Państwowego Nadleśnictwa w Warszawie.
- 13 lutego. W Otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenie dotyczące możliwości załatwiania spraw administracyjnych.
-  17 lutego. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o powołaniu otwockiego Zarządu Komisarycznego Biura Zabezpieczonych Nieruchomości. 
-  18 lutego. W okolicach Otwocka rozplakatowano obwieszczenie informujące o zakazie przebywania na terenie leśnictwa „Torfy” po godzinie 21.00.
- 22 lutego. W Otwocku otwarto czytelnie książek.
- 27 lutego. W Otwocku zmarł Janusz Rabski.
- 4 marca. Obwieszczenie przeznaczone dla mieszkańców okolic Otwocka informujące o ćwiczeniach wojsk niemieckich z użyciem ostrej amunicji.
-  6 marca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące szczepień przeciw durowi brzusznemu.
-  7 marca. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące taksy klimatycznej.
-  8 marca. W okolicach Karczewa rozplakatowano obwieszczenie informujące o mających się odbyć niemieckich ćwiczeniach wojskowych z użyciem ostrej amunicji.
-24 marca. W otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenia o zakazie noszenia odznak i zakazie sprzedaży mleka.
-  25 marca. W otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące zasad aprowizacji ludności miasta w artykuły spożywcze.
- 12/13 kwietnia. Zniszczenie niemieckiego godła przed kwaterą szefa niemieckiej Policji Kryminalnej w Otwocku.
- 21 kwietnia. Egzekucja w Józefowie-Rycicach.
- 22-23 kwietnia. Łapanki w Otwocku, Józefowie i Falenicy.
- 30 kwietnia. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie dotyczące drogi łączącej dwie części otwockiego getta.
- 10 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o mających się odbyć ćwiczeniach artyleryjskich w okolicach Otwocka.
- 29 maja. W Otwocku rozplakatowano obwieszczenie informujące o faktycznym zamknięciu getta.
- maj. W nieokreślonym dniu w Otwocku Niemcy zastrzelili czterech Żydów złapanych poza gettem.
- wiosna. W nieustalonym dniu Niemcy dokonali zbiorowej egzekucji w Wiązownie.
- 29 czerwca. Rada Żydowska Otwocka uzyskała zgodę na powiększenie cmentarza. 
- czerwiec. Egzekucja w Karczewie.
- 7 lipca. W Otwocku powołano nowy Zarząd Gminy Żydowskiej. 
-

- Sierpień. Egzekucja w Otwocku.
- 20 września. Wezwanie Rady Żydowskiej m. Otwocka w sprawie niszczenia domów na terenie dzielnicy żydowskiej.
- 22 września. Egzekucja w Otwocku.
- 1 grudnia. W Otwocku zmarł na gruźlicę prof. Stanisław Schayer.
-  5 grudnia. Egzekucja na dworcu kolejowym w Otwocku.
- 10 grudnia. Obwieszczenie władz okupacyjnych skierowane do mieszkańców Otwocka i dotyczące kar, jakie stosowane miały być wobec sprawców kradzieży. 
- 10 grudnia. Obwieszczenie burmistrza Otwocka informujące o przeniesieniu bazaru z ulicy Karczewskiej na plac przy ul. Reymonta.
- 27/28 grudnia. W nocy w okolicach Wiązowny zrzucono skoczków spadochronowych wysłanych z Moskwy z zadaniem utworzenia partii komunistycznej w Polsce.

Rok 1942

20 stycznia – 2 lutego. W Teklinie zmarł Jan Godlewski vel Stanisław Romanowicz. Goldlewski.
- Styczeń. Egzekucja w Otwocku
- Styczeń. W otwockim gettcie rozplakatowano obwieszczenie nakazujące zgłoszenie się 200 fachowców do pracy dla Niemców. 
- 21 lutego. Egzekucja w Michalinie.
-26 lutego. W Aninie zabito oraz raniono kilku funkcjonariuszy policji niemieckiej
- 26 lutego. Egzekucja w Aninie.
- luty. W Otwocku zmarła na gruźlicę Danuta Gampfówna.
- 29 marca. Egzekucja w Otwocku.
- 16 kwietnia. Egzekucja w Świdrze.
- 29 kwietnia. Zbiorowa egzekucja w Aninie.
- 30 kwietnia. Egzekucja w Otwocku.
- Kwiecień. W nieznanym dniu w otwockim getcie rozplakatowano obwieszczenia nakazujące zgłoszenie się 400 żydów do wyjazdu do obozu pracy.
- 6 maja. Egzekucja w okolicy Świdra.
- 1 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- 1 czerwca. Egzekucja w Falenicy.
- 3 czerwca. Egzekucja w Wawrze.
- 3 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- 5 czerwca. Egzekucja w Karczewie.
- 5 czerwca. Egzekucja w Celestynowie.
- 8 czerwca. Egzekucja w Falenicy.
- 11 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- 11 czerwca. Egzekucja w Wawrze.
- 16 czerwca. Egzekucja w Wawrze.
- przed 17 czerwca. W Otwocku Niemcy zastrzelili członka Stronnictwa Narodowego o nazwisku Gajger. 
- 17 czerwca. Egzekucja w Karczewie.
- 19 czerwca. Egzekucja w Falenicy.
- 19 czerwca. Egzekucja w Karczewie.
- 22 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- 24 czerwca. Egzekucja w Świdrze.
- 26 czerwca. Egzekucja w Wawrze.
- 30 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- czerwiec. W nieustalonym dniu Niemcy dokonali egzekucji w Karczewie.
- 1 lipca. Egzekucja w Karczewie.
- 6 lipca. Egzekucja w Wawrze.
- 8 lipca. Egzekucja w Otwocku.
- 8 lipca. Egzekucja w Falenicy.
- 10 lipca. Egzekucja w Karczewie.
- 10 lipca. Egzekucja w Falenicy.
- 17 lipca. Egzekucja w Otwocku.
-

- 20 lipca. Egzekucja w Międzylesiu.
- 21 lipca. Egzekucja w Karczewie.
- 21 lipca. Egzekucja w Otwocku.
- 22 lipca. Egzekucja w Otwocku.
- 24 lipca. Egzekucja w Wiązownie.
- 24 lipca. Egzekucja w Karczewie.
- 28 lipca. Egzekucja w Międzylesiu.
- 28 lipca. Łapanka w Józefowie.
- 28 lipca. Aresztowanie w Józefowie członków organizacji podziemnej podczas nadawania przez radiostację.
- 31 lipca. Egzekucja Gerszona Lewina i Mosze Kaca w Otwocku.
- lipiec. Rozstrzelanie w Całowaniu czterech oficerów AK.
- 1 sierpnia. Egzekucja w Otwocku. 
- 3 sierpnia.  Egzekucja w Otwocku. 
- 6 sierpnia.  Egzekucja w Wiązownie.
- 7 sierpnia. Egzekucja w Otwocku.
- 17 sierpnia. Egzekucja w Otwocku.
- 19 sierpnia. Likwidacja getta w Otwocku.
- 20 sierpnia. Likwidacja getta w Falenicy.
- 20 sierpnia. Niemiecka akcja wyłapywania Żydów ukrywających się na terenie byłego getta w Otwocku.
- 24 sierpnia. Zbiorowa egzekucja Żydów otwockich.
- sierpień – wrzesień. Masowe egzekucje w Otwocku.
-sierpień – wrzesień. Zbiorowa egzekucja w Karczewie
- 4 października. Egzekucja w Celestynowie.
- 20 października. W okolicach Celestynowa Niemcy zastrzelili Tadeusza Bilskiego.
- 20 października. Za pomoc Żydom Niemcy aresztowali w Michalinie Władysława Osińskiego.
- 22 października. Niemcy zastrzelili w Świdrze Stanisława Jana Kosterę.
- 6 listopada. Niemcy zastrzelili w Świdrze Józefę Wachnio.
- 26 grudnia. W Karczewie Niemcy dokonali zbiorowej egzekucji na ludności żydowskiej. 

Rok 1943

- 2 stycznia. Egzekucja w Otwocku.
- 5 stycznia. Egzekucja w Otwocku. 
- Styczeń. Zbiorowa egzekucja w Karczewie.
- 6 lutego. Egzekucja w Świdrze
- 15 lutego. Egzekucja w Otwocku.
-23 lutego. W okolicach Pogorzeli Warszawskiej – Starej Wsi znaleziono powyrzucane z pociągu skrzynki z dynamitem.
-17 marca 1943 lub 1944. Zbiorowa egzekucja w Karczewie.
- 31 marca. Nieznani sprawcy wysadzili tot kolejowy w Świdrze.
- 31 marca. Egzekucja w Otwocku.
- 31 marca. W pobliżu przystanku kolejowego w Śródborowie nieznani sprawcy wysadzili tor kolejowy i lokomotywę przejeżdżającego pociągu.
- 22 kwietnia. Zbiorowa egzekucja Żydów, uciekinierów z warszawskiego getta. 
- 30 kwietnia. Obława na bojowników z warszawskiego getta w okolicach wsi Mlądz.
- 30 kwietnia. Egzekucja w okolicach Otwocka.
- Kwiecień. W nieznanym dniu żołnierze z oddziału Kedywu „Ersa” zaatakowali w Falenicy zbiornicę materiałów kontyngentowych.
- 8 maja. Obława w Międzylesiu.
- 11 maja. Egzekucja w Józefowie.
- 13 maja. W okolicach Radości nieznani sprawcy zastrzelili „granatowego” policjanta.
- około 15 maja. W Wawrze jeden z oddziałów „Zewu” wykonał wyrok śmierci na konfidentce gestapo.
- 18 maja. Na stacji w Falenicy spalono kilka wagonów z drewnem.
- 19 maja. W Warszawicach żołnierze z oddziału „Ersa” podpalili tartak.
- 20 maja. W Celestynowie żołnierze z warszawskich Grup Szturmowych Szarych Szeregów hufców „Sad” dokonali śmiałej akcji odbicia więźniów z transportu kolejowego. Akcja przeszła do historii jako „Akcja pod Celestynowem”.
- 20 maja. Nieznani sprawcy podpalili tartak w Samuszynie (gm. Celestynów).
- 20 maja. Egzekucja w Otwocku.
-24 maja. W Falenicy żołnierze Armii Krajowej zastrzelili policjanta tzw. „policji granatowej”.
- 27 maja. W Wawrze raniono niemieckiego żołnierza.
- 2 czerwca. Egzekucja na dworcu kolejowym w Otwocku.
- 5 czerwca. W Celestynowie nieznani ludzie zastrzelili niemieckiego policjanta kolejowego.
- 14 czerwca. Egzekucja w Karczewie.
- 15 czerwca. W Falenicy żołnierze oddziału „Ersa” dokonali próby spalenia wagonów.
- wiosna. W nieustalonym dniu Oddział „Ersa” dokonał próby spalenia tartaku w Falenicy.
- wiosna. W nieustalonym dniu grupa bojowa z Oddziału „Ersa” dokonała próby spalenia magazynu materiałów pędnych w Otwocku.
- 22/23 czerwca. Niezidentyfikowana grupa bojowa spaliła dokumenty w otwockiej mleczarni.
- 26 czerwca. Żołnierze drużyny „Sad 100″ wysadzili i ostrzelali niemiecki pociąg w Śródborowie.
- 30 czerwca. W Śródborowie niemiecki pociąg najechał na podłożony ładunek wybuchowy.
- czerwiec. Egzekucja w Glinkach.
- 1 czerwca. Egzekucja w Karczewie.
-

- 4 lipca. Informacja o znalezieniu we wsi Zamlądz zwłok niemieckiego żołnierza.
- 11 lipca. Zastrzelenie niemieckiego urzędnika policji Kryminalnej w Świdrze.
- 13 lipca. Informacja o podpaleniu w Falenicy budynku należącego do Zarządu Miasta.
- 18 lipca. Relacja z wykonania w Józefowie wyroku śmierci na volksdeutschu Ernscie Sommerze.
- 19 lipca. Relacje z akcji przeprowadzonej przez żołnierzy KEDYWU z oddziału „Ersa” (znanego później jako oddział „Skrytego”) polegającej na niszczeniu dokumentów w Zarządach gmin: Falenica, Karczew i Wiązowna.
- 21 lipca. Łapanki na linii otwockiej – niemiecka akcja odwetowa za spalenie 19 lipca dokumentów w Zarządach gmin: Falenica, Karczew, Wiązowna.
- 26 lipca. Likwidacja w Międzylesiu urzędnika niemieckiej policji kryminalnej.
- 28 lipca. Egzekucja we wsi Zamlądz.
-  8 sierpnia. Zastrzelenie w okolicach Anina żołnierza niemieckiego z jednostki wywiadu wojskowego.
-  8 sierpnia. Egzekucja na dworcu kolejowym w Otwocku.
-  15 sierpnia. Objęcie dowództwa Prawobrzeżnego Oddziału Dyspozycyjnego Komendanta Kedywu Okręgu Warszawskiego AK przez por. Leona Tarajkowicza „Gryf”.
- 16 sierpnia. Akcja żołnierzy niezidentyfikowanej organizacji podziemnej polegająca na ukaraniu prawdopodobnie nadgorliwych członków komisji kontyngentowej w Duchnowie.
- 17 sierpnia. Podpalenie domu w Michalinie.
- 20 sierpnia. Ostrzelanie na drodze z Otwocka do Karczewa dwóch członków niemieckiego oddziału ochrony zbiorów z Otwocka.
- 22 sierpnia. Próba podpalenia tartaku w Falenicy.
- 22 sierpnia. Ponowna próba podpalenia tartaku w Falenicy.
- 29 sierpnia. Aresztowania w Otwocku.
- 5 września. Zastrzelenie przez Niemców w Otwocku niejakiego Andrzeja Piętki.
- 6 września. Tragiczny wypadek na poligonie doświadczalnym w Michalinie. Ranny został por. Leon Tarajkowicz, dowódca Prawobrzeżnego Oddziału Dyspozycyjnego Komendanta Kedywu OW AK.
- 7/8 września. Akcje „małego sabotażu” wykonane na terenie Otwocka.
- 8-15 września. Osłona zrzutowiska w okolicach Wiązowny przez połączone oddziały z wojsk liniowych AK IV Rejonu i oddziału „Skrytego”.
- 9 września. Napad rabunkowy lub akcja niezidentyfikowanej organizacji podziemnej na mleczarnię w Otwocku.
- 9 września. Raport żandarmerii niemieckiej dotyczący napadu na mieszkanie Niemca, niejakiego  Michlera zamieszkałego w Świdrze.
- 10 września. Zastrzelenie w Pogorzeli Warszawskiej członka niemieckiej policji kolejowej.
- 14 września. W Miedzeszynie Gestapo aresztowało Marię Rutkiewiczową , członkinię tzw. Grupy Inicjatywnej PPR, która przybyła wraz z Marcelim Nowotką z Moskwy.
- Połowa września. Powołanie por. Józefa Czumy na dowódcę Prawobrzeżnego Oddziału Dyspozycyjnego Komendanta Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
- 21 września. Ostrzelanie w Celestynowie posterunku policji „granatowej” oraz ochrony pociągu towarowego.
- 24 września. Egzekucja na stacji kolejowej w Otwocku.
- 27 września. Nieudana próba zdobycia broni z niemieckiego transportu kolejowego przez oddział por. „Skrytego”.
- 30 września. Zastrzelenie w Otwocku folksdojcza.
- wrzesień. Egzekucja w Emowie.
- wrzesień. Egzekucja w Otwocku.
- wrzesień. Egzekucja w Karczewie.
- wrzesień. Aresztowanie w Otwocku ppłk dypl. Wacława Berki „Brodowicz”, szefa Oddziału Wywiadu KG ZWZ-AK.
- 2 października. Egzekucja w Karczewie.
- 6/7 października. Akcja Oddziału „Skrytego” na pociąg niemiecki pod Pogorzelą Warszawską.
- 15 października. Zastrzelenie w kolejce na linii Warszawa – Otwock dwóch żołnierzy niemieckich.
- 19 października. Postrzelenie w Otwocku żołnierza niemieckiego.
- 20 października. Oddział „Skrytego” osłaniał pracę radiostacji AK.
- 21 października. Próba wykolejenia pociągu pomiędzy Starą Wsią a Celestynowem.
- 23 października. Egzekucja więźniów Pawiaka na Wale Miedzeszyńskim.
- 23 października. W Celestynowie Niemcy zastrzelili Zbigniewa Kalinowskiego.
- 24 października. Niemiecka obława w Świdrach Wielkich.
- 24 października. Żołnierze Batalionu „Zośka” wysadzili i ostrzelali w okolicy Starej Wsi niemiecki pociąg.
- 25 października. Nieznani sprawcy postrzelili w Otwocku niemieckiego kierownika jednego z tutejszych sanatoriów.
- 29 października. Nieznani osobnicy zabrali z majątku Strzępki w gminie Celestynów broń, amunicję oraz konie i krowy.
- 2 listopada. Żołnierze z oddziału „Skrytego” zastrzelili w pociągu dwóch niemieckich żołnierzy. 
- 5 listopada. W Falenicy członkowie niezidentyfikowanej organizacji podziemnej wykonali akcję na biuro elektrowni.
- 10 listopada. W okolicach Wiązowny zarekwirowano ciężarówkę należącą do otwockiej mleczarni.
- 10 listopada. W okolicach Józefowa doszło do wymiany ognia pomiędzy żołnierzami AK i patrolem żandarmerii.
- 11 listopada. W Dziechcińcu (gm. Wiązowna) odnaleziono zwłoki dwóch żołnierzy AK.
- 11 listopada. Na cmentarzu w Karczewie żołnierze AK ozdobili groby poległych w 1939 kwiatami i polskimi symbolami.
- 11 listopada. Tego dnia plutony 4 kompanii IV Rejonu AK zebrały się na apelu poległych w lesie pod Wiązowną. Wspominano poległych i uczczono 25 rocznicę odzyskania niepodległości.
- 11 listopada. W Otwocku żołnierze Armii Krajowej udekorowali w nocy mogiły poległych w 1939 r. żołnierzy polskich symbolami narodowymi.
- 15 listopada. Egzekucja w Świdrze.
- 18 listopada. W Otwocku zastrzelono niemieckiego żołnierza.
- 20 listopada. W Otwocku Niemcy dokonali zbiorowej egzekucji więźniów przywiezionych z „Pawiaka”.
- 22 listopada. Obława w Celestynowie.
- 26 listopada. Obława w okolicach Międzylesia.
- 26/27 listopada. Aresztowanie i śmierć „Jerzego”, młodego żołnierza z oddziału „Skrytego”.
- 27 listopada. Egzekucja w Otwocku.
- około 28 listopada. Egzekucja w Otwocku.
- 1 grudnia. W Duchnowie członkowie niezidentyfikowanej organizacji zarekwirowali pieniądze.
- 4 grudnia. Połączone siły oddziałów warszawskiego Kedywu: „Sktytego” oraz „A” wysadziły i ostrzelały pod Skrudą niemiecki transport wojskowy.
- 8 grudnia. pomiędzy stacjami kolejowymi Międzylesie i Radość eksplodował na torze kolejowym ładunek wybuchowy.
- 8 grudnia. Aresztowanie w Wawrze.
- 12 grudnia. W okolicach Starej Wsi żołnierze Oddziału „Skrytego” wysadzili i ostrzelali niemiecki pociąg wojskowy.
- 14 grudnia. W Michalinie znaleziono ciało zastrzelonego z wyroku Polski Podziemnej członka bandy.
- 15 grudnia. W Wawrze niezidentyfikowani ludzie zabrali pieniądze z miejscowej piekarni. 
- 28 grudnia. Z kasy kolejowej na stacji w Radości niezidentyfikowani ludzie zabrali pieniądze.
- 30 grudnia. Żołnierze z Oddziału „Skrytego” ostrzelali w Otwocku policjantów Policji Polskiej.
-

Rok 1944

- 2 stycznia. W ramach akcji zwalczania bandytyzmu, żołnierze z Oddziału „Skrytego” wykonali wyrok śmierci.
- 2 stycznia. Egzekucja w Pogorzeli Warszawskiej.
- 5 stycznia. Żołnierze z Oddziału „Skrytego” wykonali wyrok śmierci na sołtysie Józefowa.
- 6 stycznia. Niezidentyfikowany oddział przeprowadził akcję na siedzibę Zarządu Gminy i na posterunek Policji Polskiej w Karczewie.
- 8 stycznia. Z kas kolejowych na stacjach Radość i Międzylesie niezidentyfikowani mężczyźni zabrali pieniądze.
- 8 stycznia. Przypadkowe starcie żołnierzy z Oddziału „Skrytego” z niemieckimi policjantami Policji Kryminalnej i Kolejowej.
- 11 stycznia. Starcie osłony radiostacji AK z Niemcami.
- 14 stycznia. Egzekucja w Jabłonnie k. Otwocka.
- 15 stycznia. Z kasy biletowej stacji w Świdrze niezidentyfikowani mężczyźni skonfiskowali pieniądze.
- 22 stycznia. Duża niemiecka akcja skierowana przeciwko Armii Krajowej w Józefowie, Wiązownie i Falenicy.
- 25 stycznia. Egzekucja w Otwocku.
- 25 stycznia. W Radości dwaj żołnierze z Oddziału „Skrytego”, zaskoczeni przez Niemców w konspiracyjnym magazynie broni stoczyli zwycięską walkę o swoje życie. 
- 31 stycznia. W pobliżu Skrudy Niemcy odnaleźli minę podłożoną pod tory przez niezidentyfikowaną organizację podziemną. 
- styczeń. W Michalinie otwarto dom wypoczynkowy dla kolejarzy Warszawskich Kolei Dojazdowych.
- 1 lutego. Zbiorowa egzekucja w Celestynowie.
- 6 lutego. Niemiecka obława w Otwocku.
- 9 lutego. W Falenicy Niemcy przeprowadzili akcję aresztowań członków Armii Krajowej, a w szczególności żołnierzy Oddziału „Skrytego”.
- 11 lutego. Obława w Celestynowie.
- 11 lutego. Egzekucja w Radości.
- 12 lutego. W okolicach Radości Niemcy zastrzelili podczas ucieczki trzech mężczyzn.
- 14 lutego. W Międzylesiu Niemcy przeprowadzili akcję aresztowań członków ruchu oporu.
- 15 lutego. W okolicach Celestynowa Niemcy odnaleźli ładunek wybuchowy zamontowany pod szynami kolejowymi.
- około 15 lutego. Egzekucja w Świdrach Wielkich.
- 21 lutego. Egzekucja w Dąbrówce koło Celestynowa.
- 21 lub 24 lutego. Aresztowanie Józefa Zabłockiego dowódcy plutonu 783 wojsk liniowych IV Rejonu AK oraz śmierć Stanisława Pawlikowskiego „Pazura”, żołnierza Oddziału „Skrytego”.
- 23/24 lutego. Żołnierze Oddziału „Skrytego” wysadzili i ostrzelali pod Skrudą niemiecki pociąg wojskowy.
- 27 lutego. Egzekucja w Miedzeszynie.
- 29 lutego. Oddział „Skrytego” wysadził i ostrzelał pod Pogorzelą Warszawską niemiecki pociąg wojskowy.
- 2 marca. Aresztowania w Józefowie.
- 4 marca. Walka w obronie radiostacji w Rembertowie. 
- 7 marca. Niezidentyfikowana organizacja podziemna zaatakowała na stacji w Celestynowie pociąg z zaopatrzeniem.
- 8 marca. Żandarmi z Rembertowa zastrzelili w okolicach Józefowa cztery osoby podejrzewane o przynależność do organizacji podziemnej.
- 14 marca. Egzekucja w Otwocku.
- 17 marca (1943 lub 1944 r.). Egzekucja w Karczewie.
- 17 marca. Egzekucja we wsi Lasek w gm. Celestynów.
- 20 marca. Wysadzenie i ostrzelanie niemieckiego pociągu w okolicach Pogorzeli Warszawskiej.
- 21 marca. Bandycki napad w Miedzeszynie.
- 22 marca. Niemiecka akcja policyjna w okolicach Karczew – Dąbrówka.
- 23/24 marca. Niemiecka obława w okolicach Karczewa.
- 24 marca. Żołnierze IV Rejonu AK wykonali wyrok śmierci.
- 24 marca. Żołnierze IV Rejonu w ramach zwalczania bandytyzmu wykonali wyrok śmierci.
- 27 marca. Niemiecka akcja policyjna w Karczewie.
- 28 marca. Żołnierze IV Rejonu AK wykonali wyrok śmierci.
- 30 marca. W Karczewie nieznani sprawcy uprowadzili Henryka Januszewskiego. 
- 30 marca. Żołnierze Oddziału „Skrytego”, jednocześnie zajęli budynki urzedów gminnych w Falenicy, Wiązownie i Karczewie.
- 31 marca. Egzekucja w Celestynowie.
- 1 kwietnia. Żołnierze Oddziału „Skrytego” zajęli budynki i spalili dokumenty w Urzędach Pracy w Falenicy i Otwocku.
- 1 kwietnia. Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego wysadzili urządzenia otwockiej mleczarni.
- 2 kwietnia. Obława w okolicach Międzylesia i Radości.
- 3 kwietnia. Przed otwockim ratuszem Niemcy zastrzelili dwóch żołnierzy z Oddziału „Skrytego”.
- 3/4 kwietnia. W okolicach Wiązowny wylądowało czterech skoczków – „Cichociemnych”.
- 7 kwietnia. Egzekucja w Jabłonnie k. Otwocka.
- około 10 kwietnia. Żołnierze Oddziału „Skrytego” i ODB IV Rejonu zorganizowali w okolicach Radiówka zasadzkę na niemieckie samochody pelengacyjne.
- 16 kwietnia. W Świdrze zmarł Mieczysław Olpiński.
- 23 kwietnia. Nieznani osobnicy zastrzelili nad rzeką Świder trzech funkcjonariuszy policji kolejowej.
- 23 kwietnia. Próba wysadzenia pomp kolejowych w Świdrze.
- 25 kwietnia. W Michalinie doszło do potyczki żołnierzy Oddziału Dywersji Bojowej, Rejonu Ochota z żandarmerią niemiecką.
- 27 kwietnia. Żołnierze z Oddziału „Skrytego” wysadzili i ostrzelali niemiecki pociąg wojskowy.
- 30 kwietnia. Niezidentyfikowana grupa zabrała z transportu kolejowego stojącego na stacji Pogorzel worki z cukrem.
- kwiecień. Egzekucja w Otwocku.
- 1 maja. Egzekucja w Zabieżkach.
- 3 maja. Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu AK wykonali wyroki na pięciu żołnierzach Armii Krajowej skazanych na śmierć za kradzież broni własnego oddziału.
- 5 maja. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu rozpędzili spęd bydła w Józefowie.
- 6 maja. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu zniszczyli lub zabrali akta i sprzęt z Zarządu Gminy oraz Urzędu Pracy w Wawrze.
- 6 maja. Ppor Zygmunt Migdalski „ZZ”, dowódca ODB IV Rejonu rozbroił w Wawrze niemieckiego żołnierza.
- 7 maja. Ppor Zygmunt Migdalski „ZZ”, dowódca ODB IV Rejonu rozbroił niemieckiego podoficera, zdobywając pistolet Vis.
- 8 maja. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu uprowadzili samochód ciężarowy należący do otwockiej mleczarni.
- 9 maja. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu rozpędzili spęd bydła w Karczewie.
- 13 maja. Patrol bojowy z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu uprowadził w Aninie konfidenta Gestapo, Bolesława Walichnowskiego. Po przesłuchaniu żołnierze wykonali na nim wyrok śmierci.
- 14 maja. Żołnierze z Oddziału „Skrytego” uprowadzili z Międzylesia konfidenta Gestapo, Walerego Kanię. Po przeprowadzonym przesłuchaniu wykonano na nim wyrok śmierci.
- 14 maja. Partol bojowy z Oddziału „Skrytego” uprowadził z Międzylesia Stanisława Kukowskiego, agenta Gestapo. Po przesłuchaniu wykonano na nim wyrok śmierci.
- 15 maja. Patrol z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu uprowadził Stefana Poleszczuka. Po przesłuchaniu wykonano na nim wyrok śmierci.
- 15-19 maja. W tych dniach żołnierze z Oddziału „Skrytego” przeprowadzili wraz z elementami Oddziału „B” ćwiczenia w lasach w okolicach Celestynowa.
- 17 maja. W okolicach Celestynowa niezidentyfikowana grupa rozbroiła patrol policji „granatowej”.
- 18 maja. Na linii kolejowej Warszawa – Otwock eksplodował pod przejeżdżającym pociągiem towarowym ładunek wybuchowy.
- 20 maja. Oddział Dywersji Bojowej wysadził projektory w kinie w Otwocku.
- 24 maja. Żołnierze z Batalionu „Zośka” dokonali nieudanej próby wykonania wyroku śmierci na burmistrzu Radości.
- 26 maja. Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu zajęli gmach Zarządu Miejskiego w Otwocku.
- 27 maja. W Miedzeszynie zastrzelono urzędnika niemieckiej policji kryminalnej.
- 27 maja. Niezidentyfikowany oddział rozpędził spęd bydła w Dziechcińcu. 
- 30 maja. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej stoczyli potyczkę z grupą bandycką. 
- 31 maja. Z okolic Otwocka wyruszyła na wschód oddział składający się rekrutów. Oddziałem dowodził kpt Paczkowski.
- 31 maja. Rozpędzenie spędu bydła w Dziechcińcu.
- maj. Egzekucja w Całowaniu.
- 1 czerwca. Nad rzeką Świder zastrzelono niemieckiego żołnierza. 
- 2 czerwca. Nieznana grupa bojowa wykonała brawurową akcję na majątek powiatowy w Otwocku Wielkim.
- 8 czerwca. Żołnierze z Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu kolejny raz wykonali akcję na otwocką mleczarnię. 
- 9 czerwca. W Wawrze rozbrojono dwóch niemieckich żołnierzy. 
- 12 czerwca. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu w ramach walki z bandytyzmem wykonali wyrok śmierci na Józefie Lewińskim.
- 15 czerwca. Żołnierze Oddziału Dywersji Bojowej IV Rejonu stoczyli we wsi Piotrowice potyczkę z żandarmerią niemiecką.
- 20 czerwca. Egzekucja w Otwocku.
- 26 czerwca. W Otwocku zastrzelono niemieckiego żołnierza.
- koniec czerwca. W nieustalonym dniu Niemcy rozstrzelali w Wiązownie mężczyznę.
- czerwiec. Egzekucja w Zabieżkach. 
- 1-2 czerwca. Nieznana grupa bojowa uszkodziła przewody telefoniczne w Celestynowie.
- 6 czerwca. Żołnierze z oddziału ODB „Fromczyn” wykonali wyrok na Władysławie Zahorowskim, urzędniku Policji Kryminalnej w Otwocku.
- 12 lipca. Aresztowanie por. Józefa Czumy ps. „Skryty”.
- 14 lipca. Nieznana grupa bojowa zabrała dokumenty z Zarządu Gminy w Michalinie.
- 19 lipca. Aresztowanie członków PPR i GL w Aninie.
- 27 lipca. Egzekucja w Otwocku.
- 28/29 lipca. Koncentracja oddziałów Rejonu „Fromczyn” w lasach pomiędzy Michalinem i Józefowem. 
- około 30 lipca. Wkroczenie Armii Czerwonej do Otwocka.
- 1-10 sierpnia. Działania Armii Krajowej na terenie IV Rejonu „Fromczyn”.
- 3 sierpnia. W Aninie zginęła łączniczka IV Rejonu AK, Janina Matecka.
- 16 sierpnia. Koncentracja 30 Dywizji Piechoty AK pod wsią Siwianka.
- 21 sierpnia. W okolicach Międzylesia zginęła Anna Skoniecka, łączniczka Dowództwa Okręgu GL Warszawa – Prawa Podmiejska.
- 24 sierpnia. W tym dniu ukazał się ostatni numer „Dnia Polskiego”, dziennika wydawanego przez sztab IV Rejonu OW AK.
-

<a href=”http://otwock-history.blog.pl/2013/10%2

 1. ~Lech

  30 października 2013 o 19:48

  HiStory bardzo dobre. Czy jest dalej:1944rok, Powstanie w Warszawie i sytuacja w Otwocku. Nowa władza i działania władz UB po wkroczeniu wyzwolicieli. Aresztowania Otwockiej inteligencji i dalej?

   
  • sebastian_rakowski

   31 października 2013 o 15:45

   Dziękujemy za zainteresowanie. Wraz z początkiem roku 2014 będziemy publikować informacje dotyczące roku 1944.